LS TECH-HOMES ze zmianami w Zarządzie

Rada Nadzorcza LS Tech-Homes S.A., Spółki notowanej na rynku NewConnect, podjęła Uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Leszka Surowca i powołaniu na to stanowisko z dniem 12.01.2017 r. Pana Mirosława Pasiekę. Pan Leszek Surowiec będzie obecnie pełnił funkcję V-ce Prezesa Zarządu Spółki w miejsce Pana Leszka Biernackiego.

W dniu 11.01.2017 r. do Emitenta wpłynęła rezygnacja z członkostwa w jego Zarządzie od V-ce Prezesa Pana Leszka Biernackiego. Rada Nadzorcza LS Tech-Homes S.A. odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Leszka Surowca i powierzyła mu jednocześnie pełnienie obowiązków V-ce Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 12.01.2017 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Mirosława Pasiekę, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta. Nowo powołany Prezes Zarządu LS Tech-Homes S.A. będzie odpowiedzialny za przygotowanie nowej strategii rozwoju, której realizacja powinna pozwolić na efektywne wykorzystanie potencjału Spółki i dalszy wzrost jej wartości.

„Z bardzo dużym optymizmem podchodzę do dalszego rozwoju Spółki i wykorzystania jej olbrzymiego potencjału. Głównym celem Zarządu będzie przygotowanie w najbliższym czasie nowej strategii rozwoju LS Tech-Homes S.A., w oparciu o którą chcemy budować wartość Spółki. Jestem przekonany, że prowadzone przez nas działania przyniosą wymierne rezultaty.” - ocenia Mirosław Pasieka, Prezes Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A.

W grudniu 2016 r. Spółka podpisała z niemieckim kontrahentem umowę na wybudowanie budynków mieszkalnych w Holandii o wartości 18,8 mln EUR, czyli ok. 82,7 mln zł. Z kolei w październiku ub. roku LS Tech-Homes S.A. pozyskała kontrakt z innym niemieckim podmiotem, który będzie realizowany w formule generalnego wykonawstwa i obejmuje budowę 246 modułów mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 7.100 m2. Całkowita wartość tego projektu wynosi 9,5 mln EUR, czyli ok. 41,8 mln zł. Dzięki nowym umowom portfel zamówień Emitenta na lata 2017-2018 przekracza obecnie kwotę 124 mln zł. Ich realizacja przybliży Spółkę do wypełnienia jej głównego celu na najbliższe lata, jakim jest zapewnienie pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych we wszystkich czterech posiadanych zakładach produkcyjnych w Koniecwałdzie, Czechowicach-Dziedzicach oraz w Studzienicach.

LS Tech-Homes S.A. przeprowadzi emisję akcji serii K z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Dzień prawa poboru przypadał na 31.12.2016 r., a Akcjonariuszom przysługuje 1 prawo poboru na każdą 1 posiadaną akcję, które uprawnia do objęcia 1 akcji serii K po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł.

LS Tech-Homes S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od czerwca 2012 r. oraz liderem w produkcji paneli kompozytowych w technologii SIP w Europie, które są wykorzystywane do budowy jedno- i wielorodzinnych domów oraz obiektów przemysłowych. Spółka posiada cztery zakłady produkcyjne: w Czechowicach-Dziedzicach, Studzienicach oraz dwa w Koniecwałdzie. LS Tech-Homes S.A. planuje przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.

źródło: LS Tech-Homes