LS TECH-HOMES pozyskuje 7,5 mln zł z emisji akcji

LS Tech-Homes S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2012 r., poinformowała o zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego. Z emisji akcji serii H Emitent pozyskał łącznie 7,5 mln zł.

W ramach zakończonej subskrypcji akcji serii H Spółka sprzedała 6 mln akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,25 zł za sztukę. Pozyskane przez LS Tech-Homes S.A. środki będą przeznaczone przez kontynuowanie realizacji prowadzonych projektów inwestycyjnych. Spółka buduje obecnie halę produkcyjną w Studzienicach koło Pszczyny oraz dwie hale produkcyjne w Koniecwałdzie w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zakończenie budowy trzech obiektów produkcyjnych umożliwi Emitentowi istotne zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wzrost skali działalności.

„Przygotowujemy się obecnie do otwarcia nowych rynków dla technologii SIP w Ameryce Południowej. Zorganizowane zostały już dwie udane misje handlowe i zaproponowano wstępne rozwiązania dla budownictwa socjalnego w krajach tego regionu. Drugim ważnym wyzwaniem jest tworzenie rynku dla produktów kompozytowych realizowanych w technologii pultruzji, a więc kształtowników z żywic zbrojonych włóknem szklanym. Produkty te coraz częściej wypierają w Europie produkty stalowe, zwłaszcza w agresywnym środowisku. Realizowane aktualnie projekty powinny zostać zakończone do końca 2015 roku.” - mówi Leszek Surowiec, Prezes Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A.

Pod koniec czerwca br. Spółka podpisała umowy zakupu dwóch kompletnych linii technologicznych, a łączna wartość tych transakcji wyniosła 5,2 mln zł netto. Nabycie nowych linii technologicznych jest kolejnym etapem realizacji projektu „Wdrożenie produkcji modułów dwu- i trójwymiarowych do wznoszenia obiektów budowlanych”. Emitent otrzymał na to przedsięwzięcie dofinansowanie w kwocie 12,16 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4. Całkowita wartość tego projektu sięga ponad 26,63 mln zł.

„Realizowane przedsięwzięcie polega na utworzeniu nowoczesnych linii technologicznych do produkcji modułów płaskich i przestrzennych znacznie przyśpieszających budowę domów. Obecnie zamykany jest etap studiów architektonicznych i technologicznych, a także programu szkoleń związanych z wdrożeniem tej technologii. Ponadto Spółka powiększy dywersyfikację produktów realizowanych w technologii SIP.” - podsumowuje Surowiec.

LS Tech-Homes S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od czerwca 2012 r. Zajmuje się ona wdrażaniem nowoczesnych technologii kompozytowych dla różnych gałęzi przemysłu. Głównymi produktami Spółki są płyty magnezowe MgO GREEN oraz płyty kompozytowe MgO GREEN.

źródło: LS Tech-Homes