KUPIEC znacząco poprawia wyniki finansowe

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, która działa w branży transportu i spedycji, przedstawiła dzisiaj wyniki finansowe za drugi kwartał 2012r. Spółka wypracowała w tym okresie zysk netto na poziomie 206,58 tys. zł przy przychodach wynoszących 3.621 tys. zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2011 r., w którym zysk netto sięgnął 22,5 tys. zł, a wartość przychodów ukształtowała się na poziomie blisko 2641 tys. zł, dynamika wzrostu wyniosła odpowiednio 818% oraz 37%.

Prognoza wyników finansowych zakładała wygenerowanie w drugim kwartale br. zysku netto w wysokości 200 tys. zł przy obrotach sięgających 3.530 tys. zł. Stopień realizacji prognoz wyniósł zatem 103% w zakresie zysku netto oraz 102,5% w obszarze przychodów. Pierwsze trzy miesiące tego roku Spółka zakończyła zyskiem netto równym prawie 44 tys. zł, a jej przychody wyniosły blisko 2,56 mln zł.

„Spółka Kupiec S.A. w drugim kwartale 2012 roku osiągnęła zysk netto na poziomie 206,58 tys. złotych. Odpowiada to 9-krotnemu wzrostowi w stosunku do 2011 roku i jest to zarazem najwyższy wynik od rekordowego 2008 roku, w którym spółka wypracowała zysk roczny w kwocie bliskiej 1,3 mln zł. Zysk drugiego kwartału został wygenerowany przy obrotach zwiększonych o 37%, czyli o 980 tys. zł, głównie dzięki drastycznie obniżonym kosztom prowadzenia działalności.” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A. „Obroty w I kwartale 2012 roku podobnie jak w IV kwartale 2011 roku zostały znacząco okrojone przez niepewność na rynku z powodu kryzysu w Grecji, który spowodował spadek wolumenu zleceń transportowych na rynku. Aby zapobiec podobnym sytuacjom i ustabilizować obroty na zadowalającym poziomie 1,2 mln zł miesięcznie Zarząd podpisał kontrakt z dużą Europejską spółką, czego efekty widać już było w II kwartale.” - dodaje Prezes Wróblewski.

W drugim kwartale 2012 r. miało miejsce wiele ważnych dla rozwoju Spółki wydarzeń. W kwietniu Kupiec S.A. przeprowadził ofertę prywatną akcji serii D, sprzedając ponad 8,3 mln walorów po cenie 0,12 zł za sztukę. Wszystkie akcje zostały objęte przez spółkę Kaja Sp. z o.o., a pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup praw do dzierżawy na okres 25 lat działki o powierzchni 0,5 hektara, która położona jest w centrum Tarnowa. Spółka ma zamiar wybudować na niej lokal komercyjny o powierzchni co najmniej 1100 metrów kwadratowych. Inwestycja ta umożliwi realizację planu dywersyfikacji źródeł przychodów.

Pod koniec czerwca Zarząd Spółki podjął decyzję o przeprowadzeniu scalenia akcji. W tym celu podpisana została umowa z Kancelarią Prawną Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni o świadczenie usług doradztwa prawnego związanego z tą operacją. Zgodnie z umową, Kancelaria będzie odpowiedzialna za opracowanie koncepcji i harmonogramu transakcji oraz przygotowanie dokumentacji związanej ze scaleniem akcji. Spółka zwołała również na dzień 20. sierpnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zatwierdzone ma być przeprowadzenie scalenia akcji w stosunku 10:1.

„Powodem tej decyzji Zarządu były problemy techniczne z wypłatą dywidendy za 2011 rok - przy zysku 263 tys. zł i liczbie akcji 44.146.090 dywidenda na jedną akcję wynosiła 0,48 grosza i nie było możliwości jej w tej kwocie wypłacić - jak i zwiększenie kursu akcji w związku z utworzeniem segmentu SHLR.” - zakończył Prezes Wróblewski.

W dniu dzisiejszym o godzinie 13:00 Pan Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A., będzie gościem TV Biznes. Relację ze spotkania można śledzić także w Internecie pod adresem: http://www.tvbiznes.pl/tv-biznes,tv.html

źródło: Kupiec