KUPIEC zawiązuje spółkę celową

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., która działa w branży transportu, spedycji i logistyki, zawiązała wraz z dwoma inwestorami w dniu 18.03.2013 r. spółkę BVT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Nowopowstałe przedsiębiorstwo będzie zajmowało się wyłącznie wykonywaniem usług transportowych w oparciu o własny tabor samochodowy. Zlecenia transportowe będą pochodzić od spedycji Kupiec S.A. Z racji siedziby spółki na terenie Katowic będzie ona mogła wykonywać również zlecenia wyjazdowe, związane z podpisanym listem intencyjnym pomiędzy Kupiec S.A. a Grupą Kapitałową z branży stalowej. Natomiast dalsze trasy i powroty do Polski Kupiec S.A. będzie zlecała w oparciu o posiadane kontakty.

Kapitał zakładowy BVT Sp. z o.o. wynosi 900.000 zł i dzielił się na 18.000 udziałów o wartości 50 zł każdy. Początkowo, spółka dysponować będzie około 20 Tirami. Udział Kupiec S.A. w nowej spółce wynosi blisko 49% i zostanie opłacony akcjami własnymi.

„Zawsze brakowało nam dużej spółki transportowej, którą moglibyśmy obsługiwać pod kątem zleceń spedycyjnych. Jesteśmy w pełni do tego przygotowani i postaramy się, aby możliwości nowego podmiotu były maksymalnie wykorzystane dla jego i naszej korzyści. Jeżeli sytuacja na rynku Europejskim trochę by się ustabilizowała, to dążylibyśmy do zwiększenia taboru, którym dysponowałaby spółka BVT.” – mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Kupiec S.A.

Wyniki finansowe Kupiec S.A. są w największym stopniu uzależnione od ilości współpracujących ze spółką przewoźników, a konkretnie od ilości podstawionych do obsługi zestawów TIR. To ich ilość generuje obroty spółki, a wpływ na ich preferencje, co do zlecanych kierunków tras, wpływa też na wzrost lub spadek marży. Dotychczas ze spółką współpracowało około 30 zestawów, a przez krótki czas w III kwartale ub. roku nawet 40. Zwiększenie tej liczby o 20 pojazdów powinno bezpośrednio spowodować wzrost przychodów o około 70%.

W miniony czwartek Emitent podpisał list intencyjny z Grupą Kapitałową z branży stalowej, dotyczący ustalenia zasad rozpoczęcia obsługi spedycyjno-transportowej w okresie 5 kolejnych lat. Szacowana całkowita wartość umowy powinna opiewać na kwotę 59 mln zł.

W zeszłym tygodniu doszło również do zmian w akcjonariacie spółki, bowiem ABS Investment S.A. poinformowała o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Kupiec S.A. Obecnie posiada ona 326.439 akcji, które stanowią 7,39% kapitału zakładowego oraz 5,09% głosów na WZA. ABS Investment S.A. jest podmiotem notowanym na rynku NewConnect od stycznia 2011 r., który prowadzi działalność doradzczo-inwestycyjną i ma w swoim portfelu kilkanaście spółek z alternatywnego rynku oraz spółkę Unima 2000, notowaną na rynku podstawowym GPW.

Spółka Kupiec S.A. zakończyła ubiegły rok zyskiem netto na poziomie 574 tys. zł przy przychodach wynoszących 13 mln zł. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to znacząca progresja, gdyż wynosi odpowiednio 117% w zakresie zysku netto oraz ponad 17% w obszarze przychodów.

Po uwzględnieniu wyników finansowych spółki za 4 kwartał 2012 r. wartość wskaźnika c/wk wynosi 0,91. Natomiast wskaźnik c/z kształtuje się na poziomie 11,3.

źródło: Kupiec