KUPIEC rozpoczyna skup akcji własnych i pozyskuje inwestora finansowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kupiec S.A., które odbyło się 14. listopada 2012 r. zatwierdziło uchwałę o programie nabycia akcji własnych. Nabyte akcje zostaną przeznaczone na transakcje przejęć spółek z branży transportu, spedycji i logistyki. W akcjonariacie Spółki ujawnił się także znany inwestor finansowy - ABS Investment S.A.

Kupiec S.A. planuje przeznaczyć na program skupu akcji własnych nie więcej niż 680 tys. zł i ma zamiar nabyć nie więcej niż 20% akcji Spółki, czyli na dzień dzisiejszy 882.921 sztuk. Nabycie akcji będzie następowało po cenie nie niższej niż 0,40 zł i nie wyższej niż 3,00 zł za sztukę, a Program będzie trwał 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, czyli do dnia 13.11.2015 r. Nabyte przez Kupiec S.A. akcje własne zostaną przeznaczone na realizację transakcji przejęć spółek z branży transportu, spedycji oraz logistyki, a w szczególności do dalszego zbycia na rzecz akcjonariuszy bądź wspólników spółek przejmowanych w ramach rozliczenia nabycia lub objęcia akcji albo udziałów spółki przejmowanej czy też aktywów spółki przejmowanej.

„W październiku rozpoczęliśmy proces pozyskiwania propozycji spółek z branży transportowej chętnych do przejęcia. Obecnie przyglądamy się dwóm z nich, jednakże żadne rozmowy jeszcze się nie toczą. Szukamy podmiotów o relatywnie gorszych wynikach finansowych na tle branży, ale za to z dużym potencjałem wzrostu po ich przejęciu.” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Kupiec S.A.

W akcjonariacie Spółki Kupiec S.A. ujawnił się również nowy inwestor finansowy - Spółka ABS Investment S.A. z Bielska-Białej. Jest to podmiot notowany na rynku NewConnect od lutego 2011 r., który prowadzi działalność doradzczo-inwestycyjną i ma w swoim portfelu kilkanaście spółek z alternatywnego rynku, a także spółkę Unima 2000, która jest notowana na rynku podstawowym GPW. Zgodnie z raportem EBI nr 45/2012 z dnia 08.10.2012 r. ABS nabył 207.937 sztuk akcji Kupiec S.A. Natomiast w raporcie ESPI nr 21/2012 odnośnie wykazu akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZA, ABS posiadał już 215.460 akcji Spółki Kupiec S.A., stanowiących 4,88% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających 3,36% udziałów w głosach na WZA.

„Decyzja o nabyciu pakietu akcji Kupiec S.A. przez ABS Investment S.A. została spowodowana kilkoma czynnikami, m.in. pozytywną oceną modelu biznesowego i sytuacji finansowej, przekonaniu o wysokich kompetencjach Zarządu, dobrymi perspektywami rozwoju ze względu na mocną pozycję firmy na rynkach zagranicznych oraz możliwością współpracy handlowej z innymi spółkami z grupy ABS Investment - Uboat-Line S.A. oraz WZSAM S.A. Nie bez znaczenia dla naszej decyzji była także niska wycena akcji Spółki na rynku, bowiem wskaźnik P/E wynosi poniżej 10. Cały czas zwiększamy swój pakiet, gdyż obecnie posiadamy już 221.600 akcji, co daje ponad 5% udziału w kapitale.” - mówi Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu ABS Investment S.A.

„Na dzień dzisiejszy współpraca pomiędzy Kupiec S.A. a Uboat-Line S.A. realizowana jest poprzez zakup biletów na przeprawy promowe. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie współpracy ze spółką WZSAM S.A. Pozytywnie oceniam również wyniki, jakie firma wypracowała po 9 miesiącach oraz uchwalenie skupu akcji własnych z zamiarem ich wykorzystania na przejęcia.” - dodaje Prezes Jarosz.

„Podjęcie rozmów z Panem Sławomirem Jaroszem, Prezesem Zarządu ABS Investment S.A i wprowadzenie akcji Spółki do portfela ABS pozwoliło nam na pozyskanie dla naszego dalszego rozwoju doświadczonego inwestora, a także partnera przy pozyskiwaniu kapitału dla przyszłych inwestycji. Wybór Spółki przez ABS nie był przypadkowy, albowiem ich portfel to 20 spółek notowanych na rynku głównym i NewConnect, a na ten rok mają jeszcze plany na kilka debiutów i 7-8 na następny. Cały czas inwestują w spółki o solidnych fundamentach, generujące pozytywne wyniki finansowe, wypłacające dywidendę. Bycie wśród nich to dla nas ogromne wyróżnienie. Nie bez znaczenia pozostaje także powstała współpraca pomiędzy Spółką a Uboat-Line S.A zainicjowana przez Prezesa Jarosza. Nie można tu mówić już o grupie, ale takiej współpracy nie wykluczam, a zawsze powinno to pomóc w dzisiejszych, ciężkich czasach.” - podsumował Prezes Wróblewski.

Spółka wypracowała w trzecim kwartale br. zysk netto na poziomie 190,5 tys. zł przy przychodach wynoszących 3240,5 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem w 2011 r., w którym zysk netto przekroczył 79 tys. zł, a wartość przychodów ukształtowała się na poziomie 3040 tys. zł, dynamika wzrostu wyniosła odpowiednio 141% oraz 12,5%.

Po uwzględnieniu wyników finansowych za ostatni kwartał, wartość wskaźnika c/wk Spółki wynosi 0,66. Natomiast wskaźnik c/z kształtuje się na poziomie 8,1.

źródło: Kupiec