KUPIEC podtrzymuje dobre wyniki finansowe

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., która działa w branży transportu i spedycji, wypracowała w III kw. br. zysk netto na poziomie ponad 53 tys. zł przy przychodach sięgających 3,42 mln zł. Obecnie Emitent koncentruje się na rozwoju Spółki BVT Sp. z o.o. i wprowadzeniu jej na alternatywny rynek.

Narastająco, w tym roku Kupiec osiągnął już blisko 215 tys. zł zysku netto, a przychody Spółki ukształtowały się na poziomie 10,2 mln zł. Oznacza to wzrost sprzedaży w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 r. o ponad 6% w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym przychody wyniosły 9,6 mln zł.

„Mimo optymistycznych artykułów w mediach odnośnie ożywienia w gospodarkach Unii Europejskiej my tego nie odczuwamy, rynek zleceń jest stabilny, ale na dolnych poziomach ilości zleceń. Poziomy cen nadal nie są zachęcające. Stąd Zarząd skupia się na rozwoju w strefie rynku krajowego, gdzie notujemy stabilne, dobre ceny.” – mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Zmniejszenie zysku netto w 3 kw. z poziomu 190 tys. zł w 2012 r. do 53 tys. zł w 2013 r. wynika ze spadku marży w dziale transportu międzynarodowego. Dlatego też Zarząd Spółki postanowił mocniej zaangażować się w rozwój transportu krajowego, gdzie marże pozostają na niezmienionym poziomie. Efektem tych działań było uruchomienie jednostki spedycji krajowej w Tarnowie. W maju Kupiec utworzył już dział spedycji krajowej w Kielcach.

Trzeci kwartał to także czas wzmożonej pracy przy Spółce BVT Sp. z o.o., w której Kupiec posiada 48,89% udziałów. We wrześniu złożono wniosek o rejestrację tego podmiotu, który został zatwierdzony na początku października. BVT nabyło już pakiet wierzytelności o łącznej wartości przekraczającej 13 mln zł. W listopadzie Spółka podpisała także umowę z ABS Investment na świadczenie usług doradczych związanych z jej wprowadzeniem na rynek NewConnect.

„Widzę duże możliwości w wejściu w branżę wierzytelności masowych poprzez Spółkę BVT. Cały czas na bieżąco monitoruję rozwój sytuacji. Moje doświadczenie, jak i osób które zaproponowałem do zespołu windykującego pierwszy pakiet zakupiony przez BVT Sp. z o.o., bardzo przyspieszą osiągnięcie optymalnej wydajności odnośnie obsługi tak dużej ilości wierzytelności. Trzeba pamiętać, że mówimy o ponad 30.000 dłużników, z których każdego trzeba rozpatrzeć z osobna, oczywiście stosując ustalone w spółce procedury i metody analizy statystycznej. Temat jest bardzo ciekawy i zajmujący. W mojej ocenie wyniki pierwszych dwóch tygodni są zachęcające, stąd czynimy przygotowania do zakupu następnych pakietów.” – dodaje Prezes Zarządu.

Prezentacja Spółki z wynikami finansowymi za 3 kw. 2013 r. jest dostępna na stronie internetowej Emitenta:
http://kupiec.az.pl/user_images/file/Prezentacje%20Inwestorskie/13,11,14...

źródło: Kupiec