KUPIEC podnosi prognozy na 2012 r.

Kupiec S.A., tarnowska Spółka zajmująca się transportem i spedycją, podniosła prognozy wyników finansowych na 2012 r. W tym roku Spółka ma zamiar wygenerować zysk netto na poziomie 813 tys. zł przy przychodach sięgających prawie 14,3 mln zł. Jest to pierwsza korekta prognozy, która opublikowana została w połowie maja. Kupiec zapowiadał wówczas wypracowanie w bieżącym roku 438 tys. zł zysku netto przy przychodach wynoszących niespełna 12,7 mln zł. Podwyższenie prognoz kształtuje się zatem na poziomie ponad 85% w zakresie zysku netto oraz 12,5% w obszarze przychodów.

Aktualna prognoza wyników finansowych w poszczególnych kwartałach przedstawia się następująco:

• I kwartał 2012 r. - planowane obroty 2.550.000 zł, planowany zysk netto 43.000 zł.
• II kwartał 2012 r. - planowane obroty 3.530.000 zł, planowany zysk netto 200.000 zł.
• III kwartał 2012 r. - planowane obroty 3.910.000 zł, planowany zysk netto 260.000 zł.
• IV kwartał 2012 r. - planowane obroty 4.290.000 zł, planowany zysk netto 310.000 zł.

Razem 2012 rok - planowane obroty 14.280.000 zł, planowany zysk netto 813.000 zł

Przygotowana uprzednio prognoza była bardzo ostrożna z uwagi na sytuację makroekonomiczną w Europie oraz mniejsze obroty w pierwszym kwartale 2012 r. Jednakże miesiące kwiecień i maj wykazały, że pomimo zawirowań w krajach południowej Europy, rynek zaczyna się stabilizować, a Spółka wyraźnie zwiększa obroty i marże wraz z ilością współpracujących przewoźników.

„Jak widać kluczowy wzrost jest wygenerowany na marży, która wzrosła w związku z modyfikacjami kierunków, na których realizowane są zlecenia transportowe. Zwiększenie ilości zleceń na Wielką Brytanię spowodowało wzrost średniej marży o 2 %, co tak drastycznie podwyższyło prognozy na cały 2012 rok. Jednocześnie przewidujemy wzrost ilości współpracujących ze Spółką przewoźników co przekłada się na wzrost obrotów.” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

W minionym miesiącu ilość podstawionych Tirów, z którymi Kupiec pozostaje w stałej współpracy przekroczyła 40 sztuk. Zarząd Spółki w dalszym ciągu podtrzymuje założenia zwiększania współpracującego taboru o 3 kolejne Tiry na każdy kwartał. Plany te nie wykluczają także jednostkowych umów z przewoźnikami w zakresie podstawienia dodatkowych Tirów. Obecnie trwają negocjacje odnośnie podpisania umowy o wolumenie od 10 do 15 Tirów.

„Perspektywy rozwoju mamy bardzo duże i ograniczone jedynie ilością podstawionych Tirów. Muszę w tym miejscu przypomnieć, że obecne możliwości Spedycji Kupiec S.A. obsługi podstawionych zestawów sięgają 120 sztuk.” - dodaje Prezes Wróblewski.

Jak pokazał miniony rok, Zarząd unika publikowania prognoz o małych szansach realizacji. Założenia na 2011 rok zostały zrealizowane następująco: zysk netto w 93%, natomiast obroty w 86%. Dlatego też z opracowaniem prognoz Zarząd czekał do ustabilizowania się sytuacji w Europie i realnego zaobserwowania wpływu zmiany kierunków zlecanych tras na wyniki Spółki.

W pierwszym kwartale tego roku Spółka wygenerowała zysk netto na poziomie blisko 44 tys. zł, a przychody wyniosły prawie 2,56 mln zł. W analogicznym okresie 2011 roku, wartości te ukształtowały się na poziomie odpowiednio 26 tys. zł i 2,74 mln zł. Cały ubiegły rok, Spółce udało się zakończyć zyskiem netto wynoszącym prawie 264 tys. zł przy przychodach sięgających 11,05 mln zł. Gdyby Spółka zrealizowała plany na ten rok to dynamika wzrostu zysku w ujęciu rdr. byłaby równa 208% przy 311 % w 2011 r., natomiast dynamika zwiększania przychodów osiągnęłaby poziom 29% przy 21 % w 2011 r.

źródło: Kupiec