KUPIEC planuje scalenie akcji

Notowana na rynku NewConnect Spółka Kupiec S.A. planuje przeprowadzić scalenie akcji. Zarząd Spółki ma zamiar w możliwie jak najkrótszym terminie podwyższyć wartość nominalną akcji przy odpowiednim zmniejszeniu ich liczby. Operacja scalenia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych opinii doradcy prawnego oraz autoryzowanego doradcy.

„Głównym celem scalenia jest usunięcie bariery technicznej przy wypłacie dywidendy, z którą zderzyliśmy się w ubiegłym roku. Przy prawie 44,2 mln akcji i wartości 0,01 zł dywidendy na jedną akcję, wartość dywidendy do podziału musi wynosić 442 tys. zł netto, a więc 546 tys. zł przed opodatkowaniem. Czyli w obecnej sytuacji, Kupiec mógłby wypłacić dywidendę za 2012 rok albo w kwocie 0,01 zł na jedną akcję przy dochodzie netto Spółki w kwocie 442 tys. albo w kwocie 0,02 zł na jedną akcje przy dochodzie 884 tys. zł. Rozbieżność między progami jest zatem ogromna. Chcemy to znacząco zmniejszyć poprzez zmniejszenie ilości akcji w obrocie.” – mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Przeprowadzenie scalenia ma na celu także zwiększenie płynności obrotu akcjami. Obecnie kapitał zakładowy Spółki Kupiec S.A. dzieli się na 44.146.090 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Kurs akcje Spółki zakończył poniedziałkową sesję na poziomie 0,11 zł.

W zeszłym tygodniu Spółka Kupiec S.A. podniosła prognozy wyników finansowych na 2012 r. Kupiec ma zamiar wygenerować w tym roku zysk netto na poziomie 813 tys. zł przy przychodach sięgających prawie 14,3 mln zł. Poprzednia prognoza mówiła o wypracowaniu 438 tys. zł zysku netto przy przychodach wynoszących niespełna 12,7 mln zł.

Pierwszy kwartał tego roku spółka zakończyła zyskiem netto na poziomie blisko 44 tys. zł, a przychody wyniosły prawie 2,56 mln zł.

Raport z wynikami finansowymi za drugi kwartał 2012 r. opublikowany zostanie 24. lipca br.

źródło: Kupiec