KUPIEC planuje przeprowadzić skup akcji własnych

Kupiec S.A., Spółka działająca w branży TSL, która jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. planuje przeprowadzić skup akcji własnych. Decyzję o tym podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które zwołane zostało na dzień 14. listopada 2012 r.

Emitent planuje przeznaczyć na program nabycia akcji własnych nie więcej niż 780 tys. zł i ma zamiar nabyć nie więcej niż 20% akcji Spółki, czyli na dzień dzisiejszy 882.921 sztuk. Skup akcji będzie następował po cenie nie niższej niż 0,40 zł i nie wyższej niż 3,00 zł za jedną akcję, a termin trwania Programu będzie wynosił 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Nabyte przez Kupiec S.A. akcje własne będą przeznaczone na realizację transakcji przejęć spółek z branży spedycji, transportu oraz logistyki, a w szczególności do dalszego zbycia na rzecz akcjonariuszy bądź wspólników spółek przejmowanych w ramach rozliczenia nabycia lub objęcia akcji albo udziałów spółki przejmowanej czy też aktywów spółki przejmowanej.

W zeszłym miesiącu Spółka poinformowała o przejęciu działalności spedycyjnej BMC Sp. z o.o., mającej siedzibę w Częstochowie. Historia tej spółki sięga 1997 r., ale usługi spedycyjne świadczone są przez nią od 2007 r. BMC specjalizuje się w transporcie całopojazdowym na terenie Unii Europejskiej, a także Rosji oraz Turcji. Przedsiębiorstwo jest laureatem Diamentów Forbesa 2011 plasując się na trzecim miejscu w województwie śląskim w kategorii firm z przychodami od 5 do 50 mln PLN oraz otrzymało wyróżnienie Gazeli Biznesu 2011. W ubiegłym roku zostało również nagrodzone Medalem Europejskim za organizowanie krajowego i międzynarodowego transportu.

„We wrześniu dokonaliśmy pierwszej akwizycji, a w październiku - zgodnie z posiadaną wiedzą - grono akcjonariuszy posiadających powyżej 190.000 akcji zwiększyło się z trzech do sześciu. Jednym z nich jest oczywiście BMC. Mam nadzieję, że na najbliższym Walnym kolejny się ujawni. Rozdrobnienie akcjonariatu uważam za dobry trend i pozwoli to wspomagać się nimi w momencie kolejnych akwizycji. Najpierw chciałem się jednak przygotować do następnych transakcji przejęć od strony teoretycznej. Wynikiem tego był wniosek o skupie akcji własnych, gdyż kolejne emisje akcji w mojej ocenie negatywnie wpłynęłyby na kurs i udział głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariatu pierwotnego. Nabycie akcji własnych powinno także pozytywnie wpłynąć na ocenę atrakcyjności akcji Spółki w oczach Zarządów przejmowanych spółek.” – mówi Leszek Wróblewski Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

GPW w Warszawie opublikowała pod koniec września wyniki okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, które stanowią o kwalifikacji spółek notowanych na alternatywnym rynku do odpowiednich segmentów. Kupiec S.A. został przeniesiony z segmentu SHLR do segmentu HLR, a było to możliwe na skutek bardzo dynamicznie przeprowadzonego scalenia akcji Spółki w stosunku 10:1. Dzięki temu Emitent powrócił do notowań w systemie ciągłym. Kapitał zakładowy Kupiec S.A. dzieli się obecnie na 4.414.609 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł.

„Wyjście z SHLR to przede wszystkim powrót do notowań ciągłych, wzrost zainteresowania akcjami spółki, a także wzrost obrotów do poziomu 3.683 zł/sesję i kursu o 37,5%. Myślę, że to dopiero początek. Sądzę, ze kurs i obroty do końca roku powinny być znacząco lepsze i adekwatne do wyników osiąganych przez Spółkę. A aby myśleć o kolejnych akwizycjach jest to niezbędne.” - dodaje Prezes Wróblewski.

Raport okresowy za trzeci kwartał 2012 r. zostanie opublikowany 14. listopada. Prognozy finansowe Spółki Kupiec S.A. na 2012 rok zakładają wygenerowanie zysku netto w wysokości 813 tys. zł przy przychodach sięgających prawie 14,3 mln zł. Przy obecnie zrealizowanych zyskach za ostatnie 4 kwartały w wysokości 465 tys. zł wskaźnik c/z znajduje się na poziomie 10,4, natomiast wartość wskaźnika c/wk wynosi 0,73.

źródło: Kupiec