KUPIEC opuszcza Segment HLR i dołącza do NCIndex

Kupiec S.A., Spółka działająca w branży TSL, która jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., opuściła Segment rynku NewConnect High Liquidity Risk (HLR). W związku z tym od stycznia jej akcje zostaną włączone w skład portfela indeksu NCIndex.

GPW w Warszawie opublikowała w dniu 21.12.2012 r. wyniki okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, które stanowią o kwalifikacji spółek notowanych na alternatywnym rynku do odpowiednich segmentów. Wyjście z Segmentu HLR było możliwe dzięki wzrostowi kursu akcji Spółki oraz zwiększeniu wartości rynkowej pakietu akcji pozostających w wolnym obrocie.

Podczas poprzedniej weryfikacji dokonanej przez GPW, Spółka Kupiec S.A. została przeniesiona z Segmentu SHLR do HLR, a jej akcje powróciły do notowań w systemie ciągłym. Wykluczenie z Segmentu HLR i włączenie w skład portfela indeksu NCIndex to kolejny krok w rozwoju Spółki w obszarze funkcjonowania na rynku NewConnect.

„Zaliczenie do indeksu NCIndex jest efektem konsekwentnego działania Zarządu w rozwoju Spółki poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje rynek kapitałowy. Po pozyskaniu środków na rozwój z emisji pierwotnej, które przełożyły się na doskonałe wyniki finansowe w 2012 r., teraz przyszedł czas na pozyskanie inwestorów finansowych, takich jak ABS Investment S.A.oraz akwizycje branżowe. Po wrześniowym przejęciu spedycji BMC Sp. z o.o. Zarząd planuje w 2013 roku przejąć podmioty transportowe o wolumenie minimum kilkudziesięciu samochodów ciężarowych. Efektem tych przejęć powinno być co najmniej podwojenie obrotów i zysków Spółki.” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Kupiec S.A.

„Przy BMC nauczyliśmy się transakcji opartych o zapłatę akcjami własnymi i chcemy to kontynuować. Jednocześnie Zarząd widzi duże możliwości w skupie akcji własnych, które po każdej kolejnej transakcji będą drożeć, przez co ich siła nabywcza będzie się zwiększać. Tą korelację kolejnych przejęć do wzrostu kursu akcji, przy jednoczesnym ich skupie, uważam za doskonały interes dla Spółki, napędzający jej rozwój.” - dodaje Prezes Wróblewski.

W listopadzie rozpoczął się program skupu akcji własnych Spółki. Dotychczas, nabytych zostało 139.748 akcji własnych, co stanowi 3,17 % w kapitale zakładowym Spółki oraz daje 2,18 % w ogólnej liczbie głosów na WZA. Nabywane akcje mają zostać przeznaczone na realizację transakcji przejęć spółek z branży transportu, spedycji oraz logistyki, a w szczególności do dalszego zbycia na rzecz akcjonariuszy bądź wspólników spółek przejmowanych w ramach rozliczenia nabycia lub objęcia akcji albo udziałów spółki przejmowanej czy też aktywów spółki przejmowanej.

Spółka Kupiec S.A. podpisała w ostatnim czasie umowę obsługi prawnej procesu inwestycyjnego z Kancelarią „Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy” z siedzibą w Katowicach. Na jej podstawie Kancelaria ma za zadanie wskazanie podmiotów zainteresowanych połączeniem ze Spółką lub przejęciem ich przedsiębiorstwa przez Kupiec S.A. Dotychczasowa współpraca zaowocowała przejęciem we wrześniu br. działu spedycji Spółki BMC Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

Prognozy finansowe Spółki Kupiec S.A. na 2012 rok zakładają wygenerowanie zysku netto w wysokości 813 tys. zł przy przychodach sięgających prawie 14,3 mln zł. Spółka wypracowała w pierwszych trzech kwartałach br. zysk netto na poziomie 441 tys. zł przy przychodach wynoszących 9,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem w 2011 r., w którym zysk netto przekroczył 127,5 tys. zł, a wartość przychodów ukształtowała się na poziomie 8,4 mln zł, dynamika wzrostu wyniosła odpowiednio 245% oraz 14%.

Obecna wartość wskaźnika c/wk Spółki wynosi 0,96. Natomiast wskaźnik c/z kształtuje się na poziomie 11,7.

źródło: Kupiec