KUPIEC odnotowuje wyraźną poprawę wyników

Kupiec S.A., Spółka działająca w branży TSL, która jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., przedstawiła w dniu dzisiejszym wyniki finansowe za trzeci kwartał 2012 r. Spółka wypracowała w tym okresie zysk netto na poziomie 190,5 tys. zł przy przychodach wynoszących 3240,5 tys. zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2011 r., w którym zysk netto przekroczył 79 tys. zł, a wartość przychodów ukształtowała się na poziomie 3040 tys. zł, dynamika wzrostu wyniosła odpowiednio 141% oraz 12,5%.

Prognoza wyników finansowych zakładała wypracowanie w trzecim kwartale br. zysku netto w wysokości 260 tys. zł przy obrotach sięgających 3.910 tys. zł. Stopień realizacji prognoz wyniósł więc 73% w zakresie zysku netto oraz 87,5% w obszarze przychodów. Wyniki finansowe w tym okresie zostały zaniżone przez zmianę polityki zachodnich spedycji, polegającą na zamknięciu biur i magazynów w sierpniu. Efektem tego był spadek zleceń transportowych. Pierwsze półrocze tego roku Spółka zakończyła zyskiem netto na poziomie ponad 250 tys. zł, a jej przychody wyniosły niespełna 6,18 mln zł.

„Mimo spadku obrotów w sierpniu 2012 r. jestem bardzo zadowolony z dotychczasowych wyników Spółki. Od momentu debiutu na NewConnect odnotowujemy systematyczne wzrosty obrotów i zysków, poszerzamy swoją działalność o kolejne kraje, do których wozimy towary, a także zwiększamy ilość obsługiwanych kontraktów ze znaczącymi partnerami. Chcielibyśmy tak zdywersyfikować kierunki, na których pracuje spedycja, aby zawirowania gospodarcze nie miały wpływu na nasze wyniki, a z doświadczenia wiem, że gdy w konkretnym kraju np. w Rumunii koniunktura się pogarsza to w innym rejonie Europy rynek jest stabilny. Taka sytuacja teraz ma miejsce w Polsce, gdzie PKB spada, a przewoźnicy poszukują zleceń transportowych, bo wcześniej obsługiwane się zmniejszają. Spedycja Kupiec w związku z posiadanymi kontaktami i ciągłym poszukiwaniem nowych kierunków może zaoferować takim przewoźnikom współpracę z obopólną korzyścią.” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

W trzecim kwartale Spółce udało się rozpocząć i zakończyć proces przeprowadzania scalenia akcji w stosunku 10:1. Pozwoliło to na wyjście z segmentu SHLR i przywrócenie notowań ciągłych. We wrześniu 2012 r. Kupiec S.A. dokonał również pierwszej akwizycji. Przejęty został dział spedycji spółki BMC Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Przejmowana spedycja wypracowała w 2011 roku obrót w wysokości 6,3 mln zł. Dzięki dokonaniu transakcji, Kupiec S.A. pozyskał nowy i znaczący kontrakt z firmą Toshiba.

Zwołane na dzień 14. listopada Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kupiec S.A. będzie decydowało o rozpoczęciu skupu akcji własnych. Nabyte akcje mają zostać przeznaczone na kolejne akwizycje i przejęcia spółek oraz przedsiębiorstw z branży transportu, spedycji i logistyki.

„Ostatnie tygodnie 2012 roku chcemy spożytkować na poszukiwaniu partnerów do współpracy w zakresie wykonywania transportu międzynarodowego. Przy obecnym spadku PKB w Polsce należy się spodziewać pogorszenia kondycji wielu spółek transportowych, co może być motywacją zarządów tych podmiotów do rozmów na temat ich dofinansowania, przejęcia części lub całości udziałów. Już rozpoczęliśmy poszukiwania takich firm. Czekamy na spływ informacji z rynku i będziemy je analizować. Udział własnościowy w takich podmiotach zagwarantuje Spółce ich współpracę w kolejnych miesiącach, gdy koniunktura będzie się poprawiać.” - zakończył Prezes Wróblewski.

Po uwzględnieniu wyników finansowych z trzeciego kwartału 2012 r., wartość wskaźnika c/wk wynosi 0,55, a wskaźnik c/z kształtuje się na poziomie 6,7.

Prezentacja inwestorska z wynikami za trzeci kwartał 2012 r. dostępna jest pod poniższym adresem:
http://kupiec.az.pl/user_images/file/Prezentacje%20Inwestorskie/14,11,20...

źródło: Kupiec