KUPIEC notuje rekordowe przychody ze sprzedaży

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., która działa w branży transportu i spedycji, opublikowała wyniki finansowe za 2 kw. 2014 r. Spółka miała w tym okresie 6.122 tys. zł przychodów ze sprzedaży wobec 3.659 tys. zł w analogicznym kwartale ub. roku, co oznacza wzrost o ponad 67% w ujęciu rdr.

Tak znaczące zwiększenie sprzedaży świadczy o skuteczności działań podjętych przez Zarząd w zakresie rozwoju segmentu spedycji krajowej oraz pozyskiwania zleceń dla spedycji międzynarodowej. W minionym kwartale Kupiec S.A. osiągnął 33 tys. zł zysku netto, podczas gdy roku temu było to 155 tys. zł, ale zakończona w czerwcu restrukturyzacja oraz związane z nią koszty nie powinny już wpływać negatywnie na wyniki finansowe w kolejnych okresach. Spółka liczy tym samym, że wzrost przychodów zacznie się w końcu przekładać na poprawę rentowności.

„Warunkiem wypracowania zadowalających zysków w następnych kwartałach jest utrzymanie obrotów na poziomach przekraczających 2 mln zł miesięcznie. W mojej ocenie należy prognozować dalsze wzrosty obrotów, gdyż w lipcu ten poziom przekroczyliśmy prawie o 30%. Tym bardziej, że są one stabilne i nie opierają się na jednostkowych kontraktach, a na mocno zdywersyfikowanej sprzedaży. Planuję, że III kwartał, jako już nieobciążony kosztami restrukturyzacji, będzie pierwszym, który przyniesie znaczący wzrost zysków.” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Całe pierwsze półrocze 2014 r. zakończyło się wzrostem przychodów do poziomu 10.429 tys. zł wobec 6.785 tys. zł w 2013 r. Zysk netto wyniósł w dwóch pierwszych kwartałach tego roku 41 tys. zł i zmniejszył się co prawda ze 161 tys. zł w 2013 r., ale było wynikiem poniesionych kosztów na restrukturyzację Spółki, która pozwoliła na ustabilizowanie się przychodów na poziomie ponad 2 mln zł miesięcznie.

Bardzo dynamicznie rozwija się także działalność Spółki BVT Sp. z o.o., która zakończyła 2 kw. br. zyskiem netto w wysokości ponad 235 tys. zł. Podmiot, w którym Kupiec S.A. posiada 48,89% udziałów, pozyskał także kolejny pakiet wierzytelności o łącznej wartości 12,2 mln zł. Zarząd BVT kontynuuje prace nad przekształceniem w spółkę akcyjną oraz wprowadzeniem jej akcji do obrotu na rynku NewConnect.

„Prace nad przekształceniem BVT Sp. z o.o. w spółkę akcyjną znacząco się przeciągnęły z powodu straty osiągniętej w zeszłym roku, gdy rozpoczynała ona działalność od sprzedaży sprzętu potrzebnego do działalności transportowej, co negatywnie wpłyneło na kapitały własne spółki. Tegoroczne wyniki finansowe BVT znacząco poprawiły jej bilans, co pozwoliło wnioskować do Sądu o akceptację planu przekształcenia. Taki wniosek został złożony w lipcu. W chwili obecnej wszystko biegnie już prawidłowym torem i mam nadzieję na debiut na rynku NewConnect jeszcze w tym roku.” - dodaje Prezes.

W 2 kw. br. Kupiec S.A. nabył również 23 udziały spółki Windykacja PL Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, które stanowią 23% udziałów w jej kapitale zakładowym. Podmiot ten zajmuje się windykacją listowną i terenową pakietów należności masowych oraz windykacją prowadzoną na zlecenie. Współpracuje on także z BVT Sp. z o.o. Zamiarem Kupiec S.A. jest przekształcenie Windykacja PL w spółkę akcyjną i wprowadzenie jej akcji na rynek NewConnect.

„Windykacja PL Sp. z o.o. jest uzupełnieniem BVT, dla której realnie windykuje ona pakiety wierzytelności, ponosząc jej koszty, ale i czerpiąc z tego zyski. Windykacja PL ma szanse rozwijać się tak samo jak BVT albo i szybciej, gdyż wykorzystując posiadane środki i know-how sama też może startować w przetargach na windykację należności masowych i gospodarczych, co na pewno będzie czynić. Między tymi firmami jest jedna zasadnicza różnica - BVT startuje do przetargów rozpisanych wyłącznie na zakup wierzytelności, a Windykacja PL wyłącznie na ich windykację na zlecenie. Ta zasada nie pozwala im konkurować między sobą, a wręcz wzmacnia ich ofertę poprzez specjalizację. Zarząd każdej ze spółek odpowiada za rozwój w swoim wytyczonym zakresie i specyfice.” - podsumowuje Wróblewski.

Kupiec S.A. wypracował w 2013 r. 53 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 13 mln zł. W tym roku Emitent liczy na znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży dzięki dynamicznemu rozwojowi spedycji krajowej. Powinno się to również przełożyć na poprawę rentowności oraz wzrost zysku netto.

źródło: Kupiec