KUPIEC na 18. miejscu pod względem stopy zwrotu w 2012 r.

Kupiec S.A., Spółka działająca w branży TSL, która jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., uplasowała się na 18. miejscu pod względem stopy zwrotu z akcji na rynku NewConnect w 2012 r. Walory Spółki zwyżkowały o prawie 119%, podczas gdy NCIndex stracił w ubiegłym roku na wartości ponad 20%.

W opublikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Biuletynie rynku NewConnect za 2012 r. Spółka Kupiec S.A. ze stopą zwrotu na poziomie blisko 119% znalazła się na bardzo wysokim 18. miejscu spośród niespełna 430 spółek notowanych na alternatywnym rynku. Kurs akcji na koniec 2011 r. wynosił, po uwzględnieniu dokonanego scalenia w stosunku 10:1, 0,70 zł. Natomiast pod koniec grudnia ubiegłego roku za jedną akcję płacono 1,53 zł. Maksymalny kurs akcji w minionym roku kształtował się na poziomie nawet 1,80 zł.

„Myślę, że na tak dobrą lokatę w rankingu Spółka zasłużyła przede wszystkim konsekwencją w działaniu. W sierpniu 2011 roku w trakcie debiutu Zarząd opublikował prognozy, które zostały zrealizowane. Podobnie realizowane były prognozy za trzy kwartały 2012 roku. Zarząd zapowiedział chęć przyspieszenia rozwoju poprzez akwizycje w branży, pierwsza została zrealizowana już we wrześniu 2012 roku. Konsekwentnie dążymy do rozwoju, co z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez rynek kapitałowy jest znacznie łatwiejsze. Moim zdaniem akcjonariuszy interesują spółki, które mają na celu wzrost zysków i systematycznie go realizują, a my spełniamy te oczekiwania. Można powiedzieć, że jesteśmy firmą z perspektywami.” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Miniony rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń w funkcjonowaniu Spółki Kupiec S.A. W styczniu podpisany został kontrakt współpracy z hiszpańską firmą w zakresie wykonania transportów drogowych o wartości 4,9 mln zł. Z przeprowadzonej w kwietniu emisji akcji serii D Spółka pozyskała środki na zakup praw do nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowie. Plany Zarządu zakładają wybudowanie na niej lokalu handlowego o powierzchni ok. 1.000-1.200 m2, który w całości będzie przeznaczony na wynajem. Pozwoli to w przyszłości na zdywersyfikowanie struktury przychodów Kupiec S.A.

W lipcu miało miejsce nieco gorsze wydarzenie, bowiem Spółka została zakwalifikowana do Segmentu rynku NewConnect Super High Liquidity Risk (SHLR) i jej notowania zostały przeniesione do systemu jednolitego. Jednakże dzięki dynamicznemu działaniu i dużej determinacji Zarządu we wrześniu przeprowadzone zostało scalenie akcji w stosunku 10:1. Na skutek tego Spółka została przeniesiona w październiku do Segmentu High Liquidity Risk (HLR), a jej notowania powróciły do systemu ciągłego. W grudniowej kwalifikacji dokonywanej przez GPW w Warszawie, Kupiec S.A. opuścił Segment HLR i został włączony w skład portfela indeksu NCIndex.

Pod koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku Spółka zaczęła realizować plany dokonywania akwizycji. Przejęty został dział spedycji Spółki BMC Sp. z o.o. wraz z kluczowym klientem - Toshibą. Obecnie Zarząd Emitenta prowadzi aktywne poszukiwania podmiotów do przejęć z branży transportu, spedycji i logistyki. W tym celu w listopadzie rozpoczęto program skupu akcji własnych spółki, które mają zostać przeznaczone na transakcje nabycia całych przedsiębiorstw lub też ich zorganizowanych części.

Niezwykle istotnym wydarzeniem było również pojawienie się w akcjonariacie znanego inwestora finansowego - ABS Investment S.A. Jest to podmiot notowany na rynku NewConnect od lutego 2011 r., prowadzący działalność doradzczo-inwestycyjną i ma w swoim portfelu kilkanaście spółek z alternatywnego rynku oraz spółkę Unima 2000, która jest notowana na rynku podstawowym GPW. Decyzja o zakupie akcji przez ABS Investment S.A. została oparta m.in. na pozytywnej ocenie modelu biznesowego oraz sytuacji finansowej, a także na przekonaniu o wysokich kompetencjach Zarządu i dobrych perspektywach rozwoju Spółki.

„Miniony rok oceniam bardzo dobrze. Mimo bardzo zauważalnego kryzysu znacząco zwiększyliśmy zyski Spółki dzięki oszczędnościom wprowadzonym już w 2011 roku i dywersyfikacji obsługiwanych kierunków spedycyjnych. Podpisaliśmy nowe, znaczące kontrakty, które kontynuujemy. Ale najważniejsze to nabyte doświadczenie przy przejęciu działu spedycji BMC, co powinno już w pierwszym kwartale 2013 roku zaowocować kolejnymi transakcjami. To w akwizycji podmiotów transportowych Zarząd upatruje największą szansę rozwoju w 2013 roku. A trzeba przyznać, ze sytuacja rynkowa bardzo sprzyja. Obecnie prowadzimy rozmowy z dwoma podmiotami, a kolejne dwa są w przygotowaniu.” - zakończył Prezes Wróblewski.

Prognozy finansowe Spółki Kupiec S.A. na 2012 rok zakładają wygenerowanie zysku netto w wysokości 813 tys. zł przy przychodach sięgających prawie 14,3 mln zł. Spółka wypracowała w pierwszych trzech kwartałach br. zysk netto na poziomie 441 tys. zł przy przychodach wynoszących 9,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem w 2011 r., w którym zysk netto przekroczył 127,5 tys. zł, a wartość przychodów ukształtowała się na poziomie 8,4 mln zł, dynamika wzrostu wyniosła odpowiednio 245% oraz 14%.

Obecna wartość wskaźnika c/wk Spółki wynosi 0,82. Natomiast wskaźnik c/z kształtuje się na poziomie 9,9.

Zapraszamy również do zapoznania się z Prezentacją Inwestorską podsumowującą działalność Spółki Kupiec S.A.:
http://kupiec.az.pl/user_images/file/Prezentacje%20Inwestorskie/Prezenta...

źródło: Kupiec