KUPIEC kończy 2015 r. rekordowym zyskiem

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, zakończyła 2015 r. rekordowym zyskiem netto w wysokości 5,37 mln zł. Emitent planuje także wypłacić dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję.

Kupiec S.A. konsekwentnie realizuje strategię rozwoju działalności spedycyjnej, której celem jest dalszy wzrost osiąganych przychodów w tym segmencie. W 2015 r. łączna wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki wyniosła blisko 29,1 mln zł wobec 23,09 mln zł rok wcześniej. Obecnie celem Emitenta jest wzrost miesięcznych obrotów do poziomu 2,8-3,0 mln zł, co możliwe jest do osiągnięcia już w 2 kw. 2016 r. Długoterminowy plan rozwoju Spółki zakłada roczne zwiększenie jej przychodów do 50 mln zł. Bardzo duże znaczenia dla osiągnięcia najwyższego zysku w historii przez Kupiec S.A. miał oczywiście debiut we wrześniu 2015 r. na rynku NewConnect spółki BVT S.A., w której Emitent posiada akcje stanowiące ponad 45% udziałów w jej kapitale zakładowym. Podmiot ten rozwija się bardzo dynamicznie, regularnie poprawia swoje wyniki finansowe i zwiększa skalę prowadzonej działalności.

„Rzeczywiście obroty za 2015 r. były na bardzo zadawalającym poziomie. W 2014 r. planowaliśmy miesięczne obroty na poziomie 2 mln zł i je zrealizowaliśmy. Z kolei w 2015 r. zaplanowaliśmy wzrost obrotów do wartości 2,5 mln zł/miesiąc i także udało nam się osiągnąć ten cel. W tym roku zakładamy dalsze zwiększenie miesięcznych obrotów do wysokości 2,8-3,0 mln zł i mam nadzieję, że również to zrealizujemy. Zysk netto wypracowany przez Kupca w 2015 r. jest ogromny, a jej wycena na tle innych podmiotów z rynku NewConnect wskazuje moim zdaniem na spore niedoszacowanie, bowiem mamy jeden z najniższych wskaźników cena/zysk, który wynosi obecnie 1,7. Konsekwentnie realizujemy nasz plan rozwoju, a prowadzone działania i bardzo optymistyczne perspektywy na kolejne lata powinny upewnić inwestorów o stabilnym trendzie wzrostu Spółki. Ja cały czas zwiększam swoje zaangażowanie w jej akcjonariacie i dążę do dalszego rozwoju Kupca oraz BVT, mając na tym polu niepodważalne sukcesy. Oczywiście analizujemy kolejne, nowe projekty inwestycyjne i w 1 kw. br. zakupiliśmy akcje spółki Outdoorzy S.A.” - wyjaśnia Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Podczas ZWZA zwołanego przez Spółkę na dzień 12.07.2016 r. jej Akcjonariusze podejmą decyzję w zakresie wypłaty dywidendy. Zgodnie z projektem Uchwał jej wysokość ma wynieść 0,06 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 10.10.2016 r., a jej wypłata ma nastąpić w dniu 21.10.2016 r. Akcjonariusze mają otrzymać łącznie kwotę prawie 265 tys. zł. Rok temu Kupiec S.A. wypłacił dywidendę w wysokości 0,01 zł na akcję. Coroczne dzielenie się przez Spółkę wypracowanym zyskiem jest zgodne z jej polityką dywidendową zawartą w Strategii Rozwoju.

„Uważam, że wypłata dywidendy jest zawsze dużą premią dla Akcjonariuszy Spółki i wzmacnia ich zaufanie do niej, dlatego chcemy kontynuować naszą politykę dywidendową. W obecnych czasach na polskim rynku kapitałowym swoje działania trzeba planować z kilkuletnim wyprzedzeniem w oparciu o solidne podstawy biznesowe, ale jeżeli taki plan się zrealizuje to jest szansa na uzyskanie wysokiej stopy zwrotu. Taka też jest nasza filozofia biznesowa w Kupcu, której potwierdzeniem jest przeprowadzona z sukcesem inwestycja w BVT.” - dodaje Prezes Wróblewski.

W 1 kw. 2016 r. zysk netto Spółki przekroczył 21 tys. zł. przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 6.941 tys. zł. Kupiec S.A. prowadzi aktualnie działania, które mają pozwolić na wzrost uzyskiwanych rentowności w segmencie spedycyjnym. Emitent optymalizuje także koszty operacyjne, co przekłada się na ich wyraźne obniżenie w stosunku do wypracowanych przychodów.

Spółka jest głównym akcjonariuszem BVT S.A. i posiada akcje stanowiące 45,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

źródło: Kupiec