KUPIEC coraz bliżej scalenia akcji

Spółka Kupiec S.A., notowany na rynku NewConnect podmiot działający w branży transportu i spedycji, podpisała w dniu wczorajszym umowę z Kancelarią Prawną Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni o świadczenie usług doradztwa prawnego związanego ze scaleniem akcji. Na mocy umowy Kancelaria będzie odpowiedzialna za opracowanie koncepcji i harmonogramu transakcji oraz przygotowanie dokumentacji związanej ze scaleniem akcji.

Kancelaria Prawna Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni współpracowała już ze Spółką. Pełniła ona funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Kupiec S.A. podczas emisji akcji serii D. W trakcie subskrypcji prywatnej ponad 8,3 mln akcji tej serii zostało objętych przez spółkę Kaja Sp. z o.o. po cenie emisyjnej 0,12 zł za sztukę. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup praw do dzierżawy działki o powierzchni 0,5 hektara, która położona jest w centrum Tarnowa, na okres 25 lat. Spółka ma zamiar wybudować na niej lokal komercyjny o powierzchni co najmniej 1100 metrów kwadratowych. Umożliwi to realizację planu dywersyfikacji źródeł przychodów.

Pod koniec czerwca Spółka została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk (SHLR). W związku z tym jej akcje zostały przeniesione do systemu notowań jednolitych. Na tle innych podmiotów z tego segmentu, wartość obrotów na walorach Spółki Kupiec po przeniesieniu do SHLR była znacząco wyższa od średniej. Przeprowadzenie scalenia akcji powinno umożliwić Spółce zmianę notowań na ciągłe.

„Zarząd Spółki realizując politykę stabilnego rozwoju, sukcesywnie zwiększa obroty i zyski. Jednakże w przyszłym roku można by rozważyć przyśpieszenie rozwoju poprzez akwizycję wśród spółek transportowych. Czynnikiem niezbędnym do tego jest urealnienie kursu akcji do minimalnej wartości C/Z na poziomie 15. Przeszkodami, które stoją na tej drodze jest segment SHLR oraz niski free-float. I aby te przeszkody usunąć i pod względem technicznym umożliwić ewentualną wypłatę dywidendy za 2012 rok zdecydowałem się na dokonanie scalenia akcji.” – tłumaczy Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

W dniu 24. lipca br. Kupiec S.A. opublikuje raport finansowy za drugi kwartał 2012 r. Prognozy zakładają wygenerowanie zysku netto na poziomie 200 tys. zł przy przychodach wynoszących 3,53 mln zł. Pierwszy kwartał tego roku Spółka zakończyła zyskiem netto sięgającym prawie 44 tys. zł, a jej przychody wyniosły blisko 2,56 mln zł.

źródło: Kupiec