KUPIEC - BVT podwyższy kapitał zakładowy

Akcjonariusze BVT S.A., wśród których jest Spółka Kupiec S.A. - notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., podjęli podczas wczorajszego NWZA uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Po przeprowadzeniu emisji akcji BVT S.A. zamierza zadebiutować na rynku NewConnect.

Kupiec S.A. posiada 48,89% udziałów w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na WZA BVT S.A. Podmiot ten zajmuje się windykacją pakietów wierzytelności masowych. Od momentu powstania BVT sfinalizowało zakup trzech pakietów, a w oparciu o pozyskany kapitał z emisji akcji planuje zrealizować nabycia kolejnych pakietów wierzytelności.

„W chwili obecnej BVT dysponuje pakietem blisko 72 tys. wierzytelności. I to z ich windykacji generowane są dotychczasowe wyniki Spółki. A trzeba zaznaczyć, ze proces windykacji pierwszego i drugiego pakietu jest na półmetku, a trzeciego dopiero się rozpoczął. Obecnie finalizujemy podpisanie umowy nabycia kolejnego pakietu opiewającego na grubo ponad 150.000 wierzytelności, co przy długotrwałości całego procesu windykacji zapewni nam pracę i przychody na okres minimum 24 miesięcy.” – komentuje Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Z najnowszego raportu InfoDług wynika, że całkowita kwota zaległych zobowiązań Polaków wyniosła na koniec czerwca 2014 r. 40,89 mld złotych. Zaległe zadłużenie zwiększyło się o ponad 1% w odniesieniu do danych z marca br. W ujęciu nominalnym, kwota zadłużenia uległa powiększeniu w okresie ostatniego kwartału o 0,43 miliarda zł. Natomiast jeszcze bardziej wyraźny wzrost zaległości finansowych Polaków nastąpił w trakcie ostatnich dwunastu miesięcy, gdyż od czerwca 2012 r. ich wartość wzrosła o ponad 2,6% z poziomu 39,85 mld zł. Widoczne ożywienie na rynku wierzytelności wpływa pozytywnie na atrakcyjność podmiotów z branży windykacji dla inwestorów branżowych oraz funduszy inwestycyjnych.

„Jako znaczący akcjonariusz Spółki BVT, Zarząd Kupiec S.A. zamierza doprowadzić do takiego rozwoju BVT, aby mogła ona już w 2016 roku być poważnym kontrahentem w kontaktach z bankami w celu zakupu pakietów ich dłużników. Aby zrealizować ten plan BVT musi powiększyć swoje możliwości windykacji bezpośredniej poprzez windykatorów terenowych oraz Call Center. Odpowiednią wiedzę oraz know-how już posiadamy. Trzecim ważnym elementem jest finansowanie tak dużych zakupów i to chcemy zrealizować poprzez wejście do BVT inwestora finansowego, co przy zadowalających wynikach finansowych powinno zakończyć się sukcesem.” – podsumowuje Wróblewski.

Kupiec S.A. wypracował w 2013 r. 53 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 13 mln zł. W tym roku Emitent liczy na znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży dzięki dynamicznemu rozwojowi spedycji krajowej. Powinno się to również przełożyć na poprawę rentowności oraz wzrost zysku netto.

źródło: Kupiec