KUPIEC: BVT podwyższa kapitał zakładowy i przybliża się do debiutu na NewConnect

Spółka BVT S.A., w której Kupiec S.A., podmiot notowany na rynku NewConnect, posiada blisko 50% udziałów, otrzymała informację o zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego. BVT S.A. zamierza złożyć w najbliższym czasie Dokument Informacyjny do GPW w Warszawie w związku z ubieganiem się o wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Głównym przedmiotem działalności BVT S.A. jest windykacja należności masowych. Spółka z emisji akcji serii C pozyskała 800 tys. zł, sprzedając 20 tys. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 40 zł za sztukę. Pozyskane środki zostały przeznaczone na nabycie nowych pakietów wierzytelności oraz obsługę już wcześniej zakupionych, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy wyników finansowych.

„BVT rozwija się bardzo dynamicznie i za 2014 rok wypracowało zysk netto powyżej 800 tys. zł. Z kolei umowa zakupu należności z października 2014 r. o wartości 60 mln zł jest realizowana w transzach i częściowo została sfinansowana już ze środków pozyskanych z emisji akcji. Należności te wchodzą stopniowo do procesu windykacji, stąd wynik za 1 kw. tego roku powinien ukształtować się na poziomie około 500 tys. zł. Są to bardzo dobre wyniki jak na pierwszy pełny rok działalności, a perspektywy zysku za cały 2015 r. są równie obiecujące.” - komentuje Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

W związku z planami wprowadzenia akcji BVT S.A. do obrotu na rynku NewConnect, Spółka złoży wkrótce Dokument Informacyjny do zatwierdzenia przez GPW w Warszawie. Emitent przewiduje, że uda mu się zadebiutować na alternatywnym rynku jeszcze w 2 kw. 2015 r. Wpłynie to korzystnie na dalszy rozwój BVT S.A. i pozwoli na umacnianie jej pozycji rynkowej oraz wizerunku. Rolę Autoryzowanego Doradcy pełni dla Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

„Wraz z Zarządem BVT wykonałem już w zasadzie swoje zadanie. W lutym zamknęliśmy emisję akcji, z której Spółka pozyskała 800 tys. zł kapitału na dalsze zakupy pakietów wierzytelności. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 40 zł za sztukę, czyli 800% powyżej nominału. W marcu złożyliśmy wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału i w dniu 10.03.2015 r. został on zarejestrowany. Mam nadzieję, że debiut nastąpi jeszcze w kwietniu lub maju br., ale nie ode mnie to już zależy, a od decyzji instytucji giełdowych. My musimy już pracować nad wynikami i przyszłością Spółki, a zapowiada się ona ciekawie. Zysk netto wypracowany za 4 kwartały na dzień debiutu powinien się zamykać kwotą 1,2 mln zł. Myślę, ze zadowoli on zarówno akcjonariuszy, którzy objęli akcje po 40 zł, jak i nowych inwestorów.” - dodaje Wróblewski.

W 4 kw. 2014 r. BVT S.A. została przekształcona w spółkę akcyjną, a jej NWZA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Podmiot dokonał również największej inwestycji w swojej historii, jaką było nabycie pakietu 175.000 wierzytelności, którego łączna wartość wynosi blisko 60 mln zł. BVT S.A. zakończyło 2014 r. zyskiem netto przekraczającym 800 tys. zł.

Kupiec S.A. wypracował w 2014 roku 119 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 23.095 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto Spółki wyniósł 53 tys. zł przychody sięgnęły 13.001 tys. zł. Istotna poprawa wyników finansowych Emitenta była możliwa dzięki rozwojowi działu spedycji krajowej, co pozwoliło skokowo zwiększyć sprzedaż.

źródło: Kupiec