KUPIEC - BVT kupiło pakiet wierzytelności na 60 mln zł

Spółka BVT S.A., w której 48,89% udziałów posiada Kupiec S.A., podmiot notowany na rynku NewConnect, podpisała umowę nabycia kolejnego pakietu wierzytelności o łącznej wartości wynoszącej 59,4 mln zł. Jest to największa z dotychczasowych transakcji tego podmiotu i powinna w istotny sposób wpłynąć na wyniki finansowe w kolejnych latach.

Nabyty pakiet składa się ze 175 tys. wierzytelności, których łączna wartość wynosi blisko 60 mln zł. Środki na jego zakup będą pochodziły z podwyższenia kapitału zakładowego oraz z zysków wypracowywanych przez Spółkę z obsługi poprzednich pakietów wierzytelności. W ubiegłym tygodniu akcjonariusze BVT podjęli podczas NWZA Spółki uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. W przyszłym roku podmiot ten ma zamiar zadebiutować na rynku NewConnect.

„Czas windykacji tego typu pakietów to co najmniej dwa lata i minimalnie przez taki okres planujemy czerpać z niego korzyści. Łącznie BVT dysponuje już 246.000 wierzytelnościami na łączną kwotę 86 mln zł. Wszystkie wierzytelności poza najmniejszym pakietem - 1,5 mln zł, pochodzą z tego samego źródła i posiadają analogiczne wskaźniki zyskowności. Stałe zyski, duże ilości wierzytelności i 2-letni czas realizacji pozwalają budować solidne struktury firmy, na których można planować dalszy rozwój. A taka stabilna podstawa jest nam potrzebna, gdyż chcemy się cały czas rozwijać. Naszym celem jest windykacja pakietów należności masowych banków, gdzie wymagany jest, m.in. duży kapitał, zaplecze kadrowe oraz doświadczenie.” - mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

W czerwcu br. BVT zakupiło pakiet wierzytelności o łącznej wartości 12,2 mln zł, który został w części sfinansowany ze środków wypracowanych przez Spółkę, a w części z pożyczki. Z kolei w lutym nabyty został pakiet wierzytelności o sumarycznej wartości przekraczającej 1,5 mln zł. Środki na jego zakup pochodziły z zysków wypracowanych z obsługi poprzednich pakietów, m.in. nabytego w październiku 2013 r. pakietu, którego łączna wartość wynosiła 13,0 mln zł. BVT zakończyło pierwszą połowę br. zyskiem netto na poziomie 235 tys. zł.

„Jestem bardzo zadowolony z wyników i rozwoju BVT, tym bardziej, że proces windykacji pierwszego pakietu jest zaawansowany w 38%, a drugiego dopiero w 9%. Każdy kolejny pakiet kupujemy za relatywnie niższy procent jego wartości, co oczywiście przekłada się na wyższą stopę zwrotu z inwestycji. Także Windykacja PL Sp. z o.o., w której mamy 23% udziałów, w ślad za wzrostem zleceń z BVT musiała się bardzo rozwinąć. Po zmianie siedziby wymuszonej zwiększonymi potrzebami lokalowymi uruchomiła nowe działy poprawiające efektywność windykacji. Obie spółki doskonale się uzupełniają, a ich Zarządy zdeterminowane są rozwojem i osiągnięciem znaczącej pozycji na polskim rynku wierzytelności.” - zakończył Wróblewski.

Kupiec S.A. wypracował w 2013 r. 53 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 13 mln zł. W tym roku Emitent liczy na znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży dzięki dynamicznemu rozwojowi spedycji krajowej. Powinno się to również przełożyć na poprawę rentowności oraz wzrost zysku netto.

źródło: Kupiec