KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC realizuje plany rozwoju sprzedaży

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., zawarła umowę pożyczki z inwestorem na kwotę 1 mln zł. Emitent koncentruje swoje działania na ekspansji rynkowej oferowanych usług i produktów finansowych.

Pod koniec marca br. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. podpisała umowę pożyczki, z której pozyskała środki w wysokości 1 mln zł. Zostaną one przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki, przede wszystkim na umacnianie pozycji na rynku oraz zwiększanie obrotów, zakup wierzytelności z sektora B2B oraz podpisywanie nowych umów mikrofaktoringu. Emitent wygrał w ostatnim czasie postępowanie przetargowe na obsługę wierzytelności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach. Spółka odnotowuje również wyraźny wzrost liczby oraz wartości podpisywanych umów sprzedaży usług mikrofaktoringu, a także wykupu wierzytelności B2B. Realizowane działania są zgodne ze strategią rozwoju Emitenta i powinny pozwolić na utrzymanie wysokiego tempa jego wzrostu w kolejnych kwartałach.

„Pozyskane środki pozwolą Spółce na intensywną akwizycję ciekawych, wybranych wierzytelności B2B do wykupu i poszerzenie grona klientów mikrofaktoringu. Rosnące zapotrzebowanie na usługi mikrofaktoringu wśród mikro oraz małych przedsiębiorców powoduje, że rynek ten rośnie znacząco rok do roku, ale wciąż nie jest w obszarze zainteresowania dużych firm faktoringowych. Spółka udzieliła już blisko 0,9 mln zł limitów faktoringowych swoim klientom. Oceniamy, że 2017 rok powinien być również rokiem wzrostu pozycji Spółki na rynku, jak i wzrostu przychodów oraz zysku.” - wyjaśnia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wygrała również przetarg na zakup lokali biurowych o łącznej powierzchni ponad 80 m2, znajdujących się na tym samym piętrze biurowca, w którym Spółka ma swoją siedzibę. Cena zakupu przedmiotowych lokali wynosi 248 tys. zł. Po przeprowadzonej transakcji Emitent będzie właścicielem całego piętra w biurowcu w Łodzi, którego łączna powierzchnia wynosi 430 m2. Finalizacja zakupu nieruchomości nastąpi po uzyskaniu wymaganej zgody Ministerstwa Rozwoju.

„Wystartowaliśmy w przetargu na zakup nieruchomości, aby mieć w swoim posiadaniu całe piętro biurowca, które w ok. 80% wykorzystujemy na własne potrzeby. W części piętra, które Spółka po zakupie lokalu będzie posiadała, lokale wynajmują obecnie inni najemcy, z którymi zamierzamy przedłużyć umowy najmu. Pozwoli to pokryć ratę kredytu, jaki uzyskaliśmy na zakup tej nieruchomości.” - zakończył Prezes Brzeziński.

Spółka zanotowała w 4 kw. 2016 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 119 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 1.505 tys. zł. Natomiast w całym 2016 r. zysk netto Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wyniósł ponad 541 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 5.637 tys. zł. W listopadzie 2016 r. Spółka przeprowadziła emisję obligacji serii A, z której pozyskała środki w wysokości 823 tys. zł. Pozyskane środki są przeznaczane na rozwój nowej usługi - mikroFaktoring WEC.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus. W 2016 r. Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję z zysku za 2015 r., kontynuując tym samym realizację przyjętej polityki dywidendowej.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:
Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC - www.szkoleniawec.pl
Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. - www.wec-law.pl
SME Solutions Sp. o.o. - www.smesolutions.eu
E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. - www.gielda-dlugow.net

źródło: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC