KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC kupuje kolejny pakiet wierzytelności

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., nabyła pakiet nieprzedawnionych wierzytelności z tytułu świadczenia usług IT o wartości nominalnej przekraczającej 0,3 mln zł. Jest to tym samym już kolejny pakiet wierzytelności, który Emitent zakupił w ostatnim czasie.

Spółka dokonała zakupu nieprzedawnionych wierzytelności z tytułu świadczenia usług IT o wartości nominalnej wynoszącej ponad 301 tys. zł. Składanie ofert i zawieranie umów zakupu pakietów oraz portfeli pakietów wierzytelności B2C jest ważnym elementem dywersyfikacji źródeł przychodów Emitenta. We wrześniu br. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabyła pakiet wierzytelności konsumenckich, którego wartość nominalna przekracza 2 mln zł. Zarząd Spółki dostrzega bardzo duży potencjał tego obszaru biznesowego i planuje go rozwijać, co powinno pozytywnie wpłynąć na poziom osiąganych przychodów przez Grupę Kapitałową oraz na wzrost jej wartości.

„Uważamy, że zakupy wierzytelności, w tym także pakietów, otwierają dla Spółki dodatkowe możliwości zwiększania przychodów. Szukamy atrakcyjnych wierzytelności, których dochodzenie będzie jak najmniej kosztowne i pozwoli osiągnąć jak największy zwrot. Obsługa takich pakietów jest dla nas elementem dywersyfikacji przychodów, gdyż w żaden sposób nie zamierzamy zmniejszać naszej aktywności na rynku wierzytelności B2B i będziemy dalej pozyskiwać zlecenia inkasa windykacyjnego, jak również klientów faktoringowych i pożyczkowych.” - podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

W sierpniu 2017 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przedstawiła prognozy finansowe na ten rok, które przewidują, że wypracuje co najmniej 600 tys. zł zysku netto, a jej przychody wyniosą minimum 6,5 mln zł. Po dwóch kwartałach 2017 r. Spółka zanotowała na poziomie jednostkowym zysk netto w kwocie 316 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 2,7 mln zł.

W całym 2016 r. Emitent osiągnął 550 tys. zł skonsolidowanego zysku netto, a jego przychody netto ze sprzedaży wyniosły 5.632 tys. zł. Natomiast jednostkowy zysk netto Spółki w minionym roku wyniósł blisko 515 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 5.408 tys. zł. W 2016 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeprowadziła z sukcesem emisję obligacji, z której pozyskała środki w wysokości 823 tys. zł. Pozyskany kapitał jest przeznaczany na rozwój nowej usługi - mikroFaktoring WEC. Emitent wypłacił również w tym roku dywidendę z zysku za 2016 r. w kwocie 0,04 zł na akcję.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:
Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC - www.szkoleniawec.pl
Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. - www.wec-law.pl
SME Solutions Sp. o.o. - www.smesolutions.eu
E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. - www.gielda-dlugow.net
Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy www.rewidenciwec.pl

źródło: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC