JR HOLDING z planami wypłaty dywidendy

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., planuje wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy z zysku za 2016 r. Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej realizują przyjętą Strategię Rozwoju i notują stały wzrost osiąganych przychodów.

Podczas NWZA Spółki, które odbyło się w dniu 19.08.2016 r., Akcjonariusze podjęli Uchwałę w sprawie zmiany jej Statutu. Po zarejestrowaniu zmian przez Sąd, Zarząd JR HOLDING S.A. będzie tym samym upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Emitenta wystąpi na najbliższym posiedzeniu tego organu o rekomendację na wypłatę dla Akcjonariuszy zaliczki na dywidendę za 2016 r. w wysokości od 0,04 zł do 0,15 zł na 1 akcję. Środki przeznaczone na ten cel będą pochodziły ze sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES w Zielonej Górze.

„Podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy pozwoli nam realizować założenia Strategii Rozwoju w zakresie polityki dywidendowej. Coroczne dzielenie się wypracowywanym zyskiem stanowi istotny element planu rozwoju Spółki i powinno pozwolić na wzmacnianie naszej pozycji na rynku kapitałowym. Środki finansowe przeznaczone na planowaną zaliczkę na poczet dywidendy za 2016 r. będą pochodziły ze sfinalizowanej już transakcji sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES w Zielonej Górze.” - mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

W lipcu 2016 r. przychody całej Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. z wynajmu nieruchomości komercyjnych sięgnęły blisko 290 tys. zł. Po siedmiu miesiącach tego roku łączna wartość skonsolidowanych przychodów Emitenta z wynajmu powierzchni komercyjnych przekroczyła 2.817 tys. zł. Spółka StepCloser S.A., w której JR HOLDING S.A. posiada akcje stanowiące 40% udziału w kapitale zakładowym, konsekwentnie rozszerza swoją sieć handlową oraz uruchomiła mobilne biura (StepBox’y) w największych miastach w Polsce.

Emitent rozwija także segment deweloperski i realizuje prace koncepcyjno-projektowe w związku z planowaną budową osiedla mieszkaniowego, w ramach której ma powstać ok. 15 tys. m2 PUM. Całkowita wartość tego projektu szacowana jest na kwotę ok. 100 mln zł brutto. JR HOLDING S.A. założył również spółkę zależną Palabra Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Została ona powołana w celu nabycia nieruchomości w Sosnowcu przy ul. Mieroszewskich. Łączna wartość transakcji zrealizowanej w lipcu br. wyniosła 9,84 mln zł brutto.

„Segment nieruchomościowy pozostaje dla nas niezwykle istotny, dlatego też realizujemy kolejne projekty inwestycyjne w tym obszarze. Doświadczenie oraz unikalne know-how zdobyte przez wiele lat działalności na tym rynku pozwala nam odpowiednio selekcjonować przedsięwzięcia biznesowe i oceniać ich potencjał. Jestem także przekonany, że prowadzone obecnie działania rozwojowe przez StepCloser S.A. pozwolą na dynamiczną ekspansję programu kart StepCloser, co przełoży się na wzrost wartości tej spółki.” - dodaje Ciszewski.

JR HOLDING S.A. wypracował w 2 kw. 2016 r. na poziomie skonsolidowanym prawie 4,6 mln zł zysku netto. W całym pierwszym półroczu 2016 r. skonsolidowany zysk netto Spółki sięgnął w 16,33 mln zł, a jej przychody finansowe wyniosły 25,6 mln zł netto. Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. zakończyła 2015 rok skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 5,64 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 4,58 mln zł. Emitent realizuje obecnie Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w wysokości do 5 mln zł.

źródło: JR HOLDING