JR HOLDING sprzedaje Galerię Handlową w Zielonej Górze

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., poinformowała o podpisaniu przez spółkę zależną Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. umowy sprzedaży Galerii Handlowej Ramzes zlokalizowanej w Zielonej Górze. Całkowita wartość transakcji wyniosła ponad 14,7 mln zł brutto.

W dniu 29.06.2016 r. spółka zależna Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o., w której JR HOLDING S.A. posiada 97,4% udziałów, podpisała w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości o powierzchni 0,3024 ha położonej w Zielonej Górze, na której znajduje się budynek handlowo-usługowy Galeria RAMZES o powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 6.822 m2. Wartość transakcji sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została ustalona na poziomie 14.698,5 tys. zł brutto. Spółka otrzymała już od nabywcy przed podpisaniem aktu notarialnego środki w kwocie 615 tys. zł. Pozostała część ceny sprzedaży w wysokości 14.083,5 tys. zł ma zostać wpłacona do dnia 06.07.2016 r. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązał się do zapłacenia sprzedającemu kwoty 61,5 tys. zł brutto za pełne wyposażenie restauracji znajdującej się w Galerii Ramzes.

„Transakcja sprzedaży Galerii Handlowej w Zielonej Górze wpisuje się w założenia przyjętej przez Spółkę Strategii Rozwoju, a jej finalizacja pozwoli nam wygenerować duży zasób gotówki. Uzyskane środki chcemy przeznaczyć na realizację kolejnych, interesujących i bardzo rentownych projektów inwestycyjnych. Dzięki temu powinniśmy nadal zwiększać wartość Spółki.” - ocenia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Spółka KPM INVEST Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy JR HOLDING S.A. otrzymała informację od spółki Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o., w której posiada 13,5% udziałów, o podpisaniu przez nią przedwstępnej umowy sprzedaży 10-ciu lokali oraz udziału w garażu i nieruchomości gruntowej, w biurowcu HEXAGON w Krakowie. Wartość przedmiotowej transakcji została ustalona na kwotę prawie 5.612 tys. zł brutto. Realizowany projekt budowy i komercjalizacji biurowca klasy A stanowi rozszerzenie dotychczasowej działalności Emitenta w obszarze nieruchomości komercyjnych. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Spółki, zamierza ona prowadzić kolejne tego typu przedsięwzięcia.

„Podpisanie przez spółkę Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o. przedwstępnej umowy sprzedaży 10-ciu lokali w realizowanym w Krakowie biurowcu HEXAGON to bardzo ważne wydarzenie dla tego podmiotu. Wiążemy ogromne nadzieje z kolejnymi podobnymi projektami, bowiem dostrzegamy dużą niszę rynkową, którą mamy zamiar umiejętnie zagospodarować.” - podsumowuje Ciszewski.

Spółka zakończyła 1 kw. 2016 r. skonsolidowanym zyskiem netto w kwocie 11,74 mln zł wobec 0,63 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. Z kolei w całym 2015 r. Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. osiągnęła 5,64 mln zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 4,58 mln zł. W 2014 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta sięgnął 2,59 mln zł, a jego przychody ze sprzedaży ukształtowały się poziomie 4,22 mln zł.

źródło: JR HOLDING