JR HOLDING prezentuje nową strategię rozwoju

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zamierza skoncentrować się na działalności inwestycyjnej i rozwijaniu nowych przedsięwzięć biznesowych w perspektywicznych branżach. Realizacja założeń nowej strategii rozwoju Emitenta ma pozwolić mu przenieść notowania jego akcji na rynku regulowany GPW w Warszawie.

Zmiana profilu działalności Spółki oraz przygotowanie zaktualizowanej strategii rozwoju wynika z dynamicznego rozwoju podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Fundamentem działalności Emitenta pozostanie nabywanie i wynajmowanie nieruchomości komercyjnych, która będzie uzupełniona inwestycjami w Odnawialne Źródła Energii oraz projekty inwestycyjno-budowlane. Spółka będzie również chciała kontynuować ekspansję na rynku budowy biurowców klasy A oraz w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Celem strategicznym dla Zarządu JR HOLDING S.A. pozostaje wciąż dalszy wzrost wartości Spółki oraz ciągła poprawa jej wyników finansowych, co ma pozwolić na zmianę rynku notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.

„Przeprowadzana przez nas zmiana profilu działalności na inwestycyjny ma na celu dostosowanie Spółki do bardzo dynamicznego rozwoju podmiotów wchodzących w skład naszej Grupy Kapitałowej. Jestem przekonany, że dzięki nowej strukturze i przeniesieniu ciężaru działalności na nadzór kapitałowy oraz korporacyjny, będziemy w stanie efektywniej wykorzystać nasze zasoby i potencjał rozwoju. Chcemy konsekwentnie zwiększać wartość aktywów całej Grupy Kapitałowej i osiągać jeszcze lepsze wyniki finansowe. Podejmowane działania powinny pozwolić nam przenieść notowania akcji Spółki na rynek regulowany GPW. Będziemy dążyć do tego, aby Prospekt emisyjny został złożony na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2017 roku.” - wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Spółka prowadzi obecnie zaawansowane negocjacje w zakresie nabycia atrakcyjnych nieruchomości komercyjnych oraz finalizuje transakcję sprzedaży posiadanej przez spółkę zależną Galerii Ramzes w Zielonej Górze. Plany Emitenta zakładają, że do końca 2017 r. wartość portfela nieruchomości komercyjnych należących do całej Grupy Kapitałowej sięgnie 200 mln zł netto. Działalność JR HOLDING S.A. w obszarze nieruchomości ma zostać uzupełniona o budowę biurowców klasy A, czego potwierdzeniem jest realizowany w Krakowie przez spółkę celową budynek biurowy o nazwie „Hexagon”. Spółka zamierza również rozpocząć aktywność w zakresie budownictwa mieszkaniowego i wybudować osiedle mieszkaniowe o łącznej powierzchni użytkowo-mieszkalnej sięgającej 20 tys. m2. Wartość tego przedsięwzięcia ma wynieść blisko 100 mln zł brutto.

Emitent bardzo dobrze ocenia perspektywy dla branży Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce i posiada wraz z podmiotami zależnymi ok. 35% akcji notowanej na rynku NewConnect Spółki Columbus Energy S.A. (poprzednio Columbus Capital S.A.), która jest liderem na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Podmiot ten zamierza zrealizować w tym roku co najmniej 1.500 instalacji o łącznej wartości ponad 50 mln zł brutto.

„Mamy bardzo ambitne plany w zakresie rozszerzenia naszej działalności w branży nieruchomości o kolejne projekty komercyjne oraz o budownictwo mieszkaniowe. Prowadzone przez nas negocjacje znajdują się na bardzo zaawansowanych etapach, a realizacja nowych przedsięwzięć nieruchomościowych będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w kolejnych latach. Z dużym optymizmem spoglądamy także na rozwój Spółki Columbus Energy S.A., która cały czas umacnia swoją pozycję lidera rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Bardzo dobrze oceniamy inwestycję w ten podmiot i dlatego też chcemy rozwijać kolejne projekty inwestycyjne znajdujące się w fazie start-up, bowiem mogą one pozwolić na osiąganie niezwykle wysokich stóp zwrotu z inwestycji.” - dodaje Prezes Ciszewski.

JR HOLDING S.A. chce być spółką dywidendową i Zarząd Spółki zamierza stale rekomendować Radzie Nadzorczej oraz proponować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy regularne wypłaty dywidendy. Wysokość dywidendy będzie uzależniona od finalizacji rozpoczętych projektów inwestycyjnych Spółki w 2016 roku. W tym roku Spółka planuje wypłacić dywidendę zaliczkową w wysokości od 0,04 zł do 0,15 zł na 1 akcję, a decyzja w tym zakresie jest powiązana z pozytywną finalizacją transakcji sprzedaży Galerii Ramzes w Zielonej Górze. Emitent realizuje również Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w wysokości do 5 mln zł. Zarząd Spółki stawia sobie za cel przeniesienie notowań jej akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie i planuje złożyć Prospekt emisyjny na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2017 roku.

Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. zanotowała w 2015 r. zysk netto w wysokości 6,6 mln zł, notując tym samym wyraźny wzrost w stosunku do 2014 r. o 154 %. Był to zarazem najlepszy rok dla Spółki w całej jej historii. Emitent od początku października 2015 r. znajduje się w składzie Segmentu NewConnect Lead, który grupuje 27 największych i najpłynniejszych podmiotów z alternatywnego rynku.

źródło: JR HOLDING