JR HOLDING podpisuje list intencyjny ws. współpracy z SETANTA ASI

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., podpisała list intencyjny w sprawie współpracy z SETANTA ASI S.A. - spółką notowaną na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Oba podmioty zamierzają współpracować w wielu obszarach w celu osiągnięcia zysków oraz wzrostu wartości.

Zgodnie z założeniami podpisanego listu intencyjnego JR HOLDING S.A. oraz SETANTA ASI S.A. zamierzają współpracować na poziomie operacyjnym, biznesowym oraz kapitałowym. Głównym celem planowanej współpracy jest osiągnięcie przez obie spółki korzyści oraz zysków z wspólnie prowadzonych działań, które przełożą się pozytywnie na ich wyniki finansowe oraz na wzrost wartości. Obie strony będą dążyły do wykorzystania w jak największym stopniu swoich kompetencji, doświadczeń, know-how oraz obecności na rynku publicznym, aby wspólnie osiągnąć efekty synergii i efekty skali.

„Bardzo optymistycznie oceniam potencjał dla naszej współpracy ze spółką SETANTA ASI S.A., która jest notowana na GPW w Warszawie. Wspólnie dostrzegliśmy kilka obszarów do kooperacji, dzięki czemu obie spółki powinny odnieść znaczące korzyści. Posiadamy dobrze uzupełniające się kompetencje, których odpowiednie wykorzystanie może pozwolić nam wspólnie realizować perspektywiczne projekty inwestycyjne, zwiększając w ten sposób wartość obu spółek. Dzięki obecności obu podmiotów na rynku publicznym oraz dużemu doświadczeniu kadry menadżerskiej łatwiej będzie nam prowadzić nowe przedsięwzięcia biznesowe.” - komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

SETANTA ASI S.A. oraz JR HOLDING S.A. będą angażować się kapitałowo w spółki publiczne notowane na rynku NewConnect oraz na rynku regulowanym GPW w Warszawie, które posiadają wysoki potencjał do osiągnięcia wzrostu wartości oraz generowania ponadprzeciętnych zwrotów z inwestycji, poprzez zakup znacznych pakietów ich akcji. Podjęte działania będą zgodne z polityką inwestycyjną obu podmiotów.

SETANTA ASI S.A. to konsekwentnie budowana Grupa Kapitałowa (Jednostka Inwestycyjna), skoncentrowana na trzech obszarach: projekty globalne, projekty lokalne oraz nieruchomości. Spółka zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w styczniu 2017 r., przechodząc na niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r. Głównym celem Spółki jest długoterminowy wzrost wartości jej aktywów netto. Zarząd SETANTA ASI S.A. podjął w lutym 2018 r. decyzję o przeanalizowaniu opcji strategicznych dla Spółki, które mogą umożliwić jej kapitałowe wzmocnienie.

JR HOLDING S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która działa w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zajmuje się realizacją projektów inwestycyjnych. Spółka realizuje obecnie Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w kwocie do 5 mln zł. JR HOLDING S.A. należy do segmentu NC Focus.

źródło: JR HOLDING