JR HOLDING będzie doradzał Wiśle Kraków

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., podpisała umowę ze spółką Wisła Kraków S.A. na doradztwo w zakresie pozyskania finansowania. Emitent jest aktywnym sponsorem Wisły Kraków i zamierza uczestniczyć w procesie restrukturyzacji oraz dalszego rozwoju klubu.

Zgodnie z zawartą umową JR HOLDING S.A. będzie świadczyła usługi doradcze na rzecz spółki Wisła Kraków S.A. w zakresie w pozyskania dokapitalizowania, którego celem jest zapewnienie dalszego rozwoju tego podmiotu poprzez poprawienie płynności finansowej oraz realizację założeń strategii rozwoju w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej. Emitent będzie prowadził działania związane ze znalezieniem podmiotów finansujących, rekomendacją warunków potencjalnej transakcji oraz będzie brał udział w negocjacjach. JR HOLDING S.A. zamierza wykorzystać posiadane doświadczenie na rynku kapitałowym do efektywnej realizacji usług doradczych świadczonych dla spółki Wisła Kraków S.A.

„Pozyskane zlecenie na świadczenie usług doradczych na rzecz spółki Wisła Kraków pozwoli nam wykorzystać nasze know-how oraz posiadane zasoby. Współpraca z tak rozpoznawalną marką, jaką jest Wisła Kraków, to dla nas olbrzymie wyzwanie, ale jestem przekonany, że będziemy w stanie mu sprostać. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie transakcji na rynku kapitałowym, czego przykładem może być zrealizowane przez nas z sukcesem połączenie notowanej na rynku NewConnect spółki Columbus Capital S.A. ze spółką Columbus Energy S.A., działającą w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Wierzę, że dzięki tego typu transakcjom będziemy mogli konsekwentnie umacniać naszą pozycję rynkową.” - komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

JR HOLDING S.A. aktywnie wspiera klub Wisła Kraków i jest sponsorem jego Akademii Piłkarskiej, wspierając finansowo młodych zawodników. Emitent wypełnia w ten sposób założenia swojej strategii w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizacja usług doradczych na rzecz spółki Wisła Kraków S.A. pozwoli JR HOLDING S.A. na zacieśnianie współpracy z klubem oraz jeszcze lepszą promocję marki.

„Nasza dotychczasowa współpraca z klubem Wisła Kraków przebiega bardzo dobrze i mam nadzieję, że dzięki kooperacji w obszarze biznesowym zostanie ona pogłębiona. Zawarta umowa doradcza ze spółką Wisła Kraków S.A. przewiduje otrzymanie przez nas korzystnych warunków promocji naszej marki, co z pewnością wykorzystamy do budowania jeszcze lepszego wizerunku całej Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A.” - zakończył Prezes Ciszewski.

Po trzech kwartałach 2016 r. Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. wypracowała zysk netto w kwocie 12,3 mln zł. Spółka zakończyła 2015 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 5,64 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 4,58 mln zł. Emitent realizuje obecnie Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w kwocie do 5 mln zł.

źródło: JR HOLDING