INFOSCAN wspólnie z Medintech planuje poszerzyć ofertę produktową

Firma telemedyczna Infoscan S.A. zamierza poszerzyć zakres współpracy z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Oba podmioty prowadzą negocjacje dotyczące integracji systemu Check Point Cardio ze środowiskiem Scansoft oraz wejścia ze zintegrowanym rozwiązaniem na rynek kanadyjski, a także pozostałe rynki zagraniczne. Szczegóły dotyczące współpracy oraz rozwoju produktów zostaną ustalone po zakończeniu negocjacji.

Rozmowy prowadzone z Medintech mają na celu poszerzenie zakresu negocjacji określonych w lutym br. Wówczas obie spółki podpisały list intencyjny na podstawie którego oba podmioty negocjowały m.in. warunku dystrybucji na terenie Polski sprzętu oraz asortymentu niezbędnego do walki z koronawirusem, w tym respiratorów oraz urządzeń do monitorowania stanu zdrowia osób chorych na Covid-19.

- Potencjalne poszerzenie współpracy z Medintech będzie kolejną możliwością przyspieszenia rozwoju dla Infoscanu. Platforma Check Point Cardio oferowana przez Medintech, służąca do zdalnej diagnostyki kardiologicznej, zostałaby zintegrowana z systemem Osascan w ramach platformy telemedycznej stworzonej przez Scansoft. Dzięki temu poszerzylibyśmy naszą ofertę telemedyczną o telekardiomonitoring oraz inne zdalne badania dotyczące pracy serca i układu krążenia – komentuje Piotr Sobiś, Prezes Zarządu Infoscan S.A.

- Widzimy bardzo duży potencjał w środowisku telemedycznym rozwijanym przez Scansoft z grupy Infoscan. Integracja naszego systemu Check Point Cardio z tym środowiskiem będzie stanowiła zarówno dla Medintech jak i Infoscan okazję do przyspieszenia rozwoju na płaszczyźnie produktowej oraz sprzedażowej. Mamy nadzieję, że negocjacje zakończą się sukcesem i jak najszybciej zaczniemy wspólnie działać – komentuje Hans-Peter Ebner, CTO oraz współwłaściciel Medintech GmbH.

Infoscan i Medintech prowadzą również negocjacje dotyczące kierunków ekspansji zagranicznej zintegrowanego rozwiązania. Nowe rozwiązanie miałoby zostać wprowadzone na rynek kanadyjski oraz kraje w których oba podmioty prowadzą już działalność.

- Wybór Kanady jako kraju, w którym miałoby zadebiutować nasze wspólne rozwiązanie nie jest przypadkowy. Naszym zdaniem działalność na tym rynku może uprościć proces certyfikacji naszych rozwiązań w USA, dzięki czemu będziemy mogli wejść na najbardziej rozwinięty rynek telemedyczny na świecie. Bardzo intensywnie pracujemy nad naszym nowym rozwiązaniem razem z AMC Tech i jesteśmy optymistycznie nastawieni do pomyślnego zbliżającego się procesu certyfikacji przed FDA. Prowadzimy również rozmowy dotyczące pozostałych rynków. O szczegółach poszerzenia współpracy będziemy mogli powiedzieć dopiero po zakończeniu rozmów oraz podpisaniu umowy – informuje Maciej Nowak, Wiceprezes Zarządu Infoscan S.A.

W lipcu br. Infoscan wznowił realizację umowy z hiszpańskim partnerem, czyli Giromed Institute. Trwają prace i negocjacje zmierzające do przywrócenia realizacji zamówień od francuskiego kontrahenta GBF International.

źródło: InnerValue Investor Relations