INFOSCAN - Maciej Nowak oddelegowany do Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza firmy telemedycznej Infoscan S.A. oddelegowała Pana Macieja Nowaka, aktualnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Głównym zadaniem Pana Macieja ma być koordynacja oraz wsparcie ekspansji zagranicznej firmy, a także komercjalizacji urządzenia na kolejnych rynkach. Pan Nowak, będzie odpowiadał również za rozwój działalności operacyjnej. Nominacja jest skutkiem rezygnacji ze stanowiska Członka Zarządu Pana Miłosza Jamrożego.

Pan Maciej Nowak w swojej dotychczasowej karierze pracował w takich firmach oraz instytucjach jak Premium Financial, Getin Noble Bank, Public Shell Advisory oraz Regionalny Fundusz Hipoteczny, gdzie pełnił funkcje menadżerskie oraz zajmował się pozyskiwaniem i obsługą klientów. Pan Maciej zasiada również w Radzie Nadzorczej Spółki Triggo.

Pan Nowak oddelegowany został przez Radę Nadzorczą Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Infoscan S.A. na podstawie artykułu 383 Kodeksu Spółek Handlowych na okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia oddelegowania.

– W związku z rezygnacją Pana Miłosza Jamrożego z pełnienia funkcji Członka Zarządu zarekomendowaliśmy Radzie Nadzorczej Spółki wzmocnienie składu Zarządu w drodze oddelegowania Pana Macieja Nowaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa. Jego dotychczasowe doświadczenie sprzedażowe oraz menadżerskie będzie nieocenionym atutem na obecnym etapie rozwoju Spółki. Aktywna ekspansja zagraniczna oraz komercjalizacja to procesy złożone i dynamiczne, które wymagają odpowiedniego podejścia. Pan Maciej wie jak negocjować nowe umowy oraz zna bardzo dobrze nasz biznes, ponieważ uczestniczył już w pozyskiwaniu nowych klientów dla Infoscan. Jestem przekonany, że Pan Maciej doskonale sprawdzi się w nowej roli - komentuje Piotr Sobiś, Wiceprezes Zarządu Infoscan.

Pan Maciej Nowak będzie odpowiadał za pozyskanie nowych klientów, oraz ekspansję zagraniczną. Wśród zadań stojących przed Panem Maciejem jest również rozwój działalności operacyjnej.

– Spółka stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami. Infoscan przestaje być start-upem, a staje się podmiotem, który prowadzi działalności komercyjną i zarabia na siebie. Moim zadaniem jest kontynuacja działań, które rozpocząłem jako Członek Rady Nadzorczej, a mianowicie pozyskiwanie nowych klientów na rynkach zagranicznych oraz w Polsce. Według planu komercjalizacji urządzenia MED Recorder Spółka planuje do końca roku rozpocząć działalność na co najmniej 10 rynkach. Liczę na to, że moje wsparcie pozwoli nie tylko osiągnąć ten cel jak najszybciej, ale także zwiększyć tą liczbę jeszcze w tym roku, co będzie miało istotny wpływ na pozytywne wyniki finansowe Spółki - komentuje Maciej Nowak, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Infoscan.

W kwietniu 2019 roku do zespołu Infoscan dołączyła Anna Jakubowska, wieloletni menadżer z doświadczeniem w zarządzaniu relacjami z klientem w branży finansowej, która objęła stanowisko Dyrektora Zarządzającego. W swojej karierze Pani Anna zajmowała wysokie stanowiska kierownicze m.in. w spółce z Grupy Idea Banku, Sygma Banku oraz Banku Ochrony Środowiska. Głównym zadaniem Pani Anny jest zarządzanie obszarem działalności operacyjnej Spółki m.in. związanej z procesami obsługi klientów, a także podwykonawcami.

26 kwietnia br. Spółka opublikowała plany komercjalizacji urządzenia MED Recorder, zgodnie z którymi Infoscan zamierza prowadzić działalność komercyjną na co najmniej 10 rynkach. Aktualnie Spółka działa na rynku polskim, francuskim oraz filipińskim. Na celowniku Spółki są dodatkowo takie kraje jak Indie, Hiszpania, Maroko, Belgia, Malezja oraz Indonezja.

źródło: InnerValue Investor Relations