INFOSCAN kontynuuje realizację umowy na dostawę urządzeń MED Recorder do Francji

Firma telemedyczna Infoscan S.A. otrzymała drugie zamówienie na urządzenia do zdalnej diagnostyki bezdechu sennego od GBF INTERNATIONAL, spółki powiązanej z Bayard Medical. Zamówienie obejmuje 50 urządzeń MED Recorder oraz 50 licencji na 5-letni dostęp do systemu telemedycznego Osascan (następcą systemu Medium24). Zgodnie z umową podpisaną w marcu, urządzenia trafią do wybranych krajów Europy Zachodniej (Francji, Belgii, Luksemburga oraz Szwajcarii) oraz z regionu Maghrebu (Tunezja, Maroko, Algieria). Przez kolejne 4 miesiące GBF INTERNATIONAL, zgodnie z prognozowanym zapotrzebowaniem, będzie zamawiać kolejne 50 urządzeń miesięcznie. Biorąc pod uwagę obecny kurs euro i wskazane w umowie minimalne parametry zamówień, w ciągu 24 miesięcy współpraca może przynieść ponad 8 mln zł przychodów.

Podobnie jak w przypadku zamówienia zrealizowanego w kwietniu, cena podstawowa urządzeń objętych dzisiejszym zamówieniem wynosi 1450 Euro za jedno urządzenie MED Recorder. Dodatkowo, Spółka pobierze również opłatę licencyjną za użytkowanie innowacyjnego oprogramowania Osascan służącego do analizy i przechowywania danych związanych z badaniem diagnostyki bezdechu sennego w wysokości 180 Euro za każdą licencję. Łączna wartość zamówienia od GBF INTERNATIONAL wynosi zatem 81 500 EUR.

– Współpraca z naszym francuskim kontrahentem przebiega bardzo pomyślnie. Zgodnie z ustaleniami zostało złożone zamówienie na kolejne 50 zestawów oferowanych przez Infoscan. Bayard Medical planuje konsekwentne wprowadzanie naszego rozwiązania na kolejnych rynkach w związku z czym zapotrzebowanie na urządzenie MED Recorder wraz z systemem Osascan może się jeszcze zwiększyć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i zmotywowani do dalszych działań mających na celu realizację planu komercjalizacji, który opublikowaliśmy pod koniec kwietnia tego roku - komentuje Piotr Sobiś, Wiceprezes Infoscan.

Infoscan działa na rynku francuskim według modelu zakładającego otrzymywanie przez Infoscan w ramach podpisanej umowy jednorazowego przychodu za sprzedaż każdej sztuki urządzenia oraz towarzyszącej mu licencji na korzystanie z systemu telemedycznego. W ramach powyższego modelu Spółka zamierza rozpocząć działalność także na rynku indyjskim. W marcu b.r. Infoscan podpisała list intencyjny z Boston Ivy Healthcare Solutions (Medika Bazaar). Do końca II kwartału spodziewane jest podpisanie umowy dystrybucyjnej pomiędzy oboma podmiotami.

Pod koniec kwietnia Infoscan poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z Giromed Intitute, dystrybutorem sprzętu medycznego z Hiszpanii. Według listu Spółka oraz partner mają ustalić szczegóły związane ze współpracą do końca II kwartału 2019 r. Sprzedaż na rynku hiszpańskim miałaby się odbywać według modelu otrzymywania przez Spółkę wynagrodzenia za każde badanie. W ramach tego modelu Spółka działa już na rynku polskim oraz filipińskim.

26 kwietnia br. Spółka opublikowała plany komercjalizacji urządzenia MED Recorder, zgodnie z którymi Infoscan zamierza prowadzić działalność komercyjną na co najmniej 10 rynkach. Aktualnie Spółka działa na rynku polskim, francuskim oraz filipińskim. Na celowniku spółki są dodatkowo takie kraje jak Indie, Hiszpania, Maroko, Belgia, Malezja oraz Indonezja.

źródło: InnerValue Investor Relations