HUCKLEBERRY GAMES zaprezentował grę „Edengrad” na targach PGA

Huckleberry Games S.A., Spółka z branży gier komputerowych, zaprezentowała swoją grę „Edengrad” podczas targów Poznań Game Arena. Spółka otrzymała także nagrodę na PGA za najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej stoisko.

Huckleberry Games S.A. była uczestnikiem branżowych targów Poznań Game Arena, które odbyły się w dniach 21.10-23.10.2016 r. i miała największe stanowisko spośród wszystkich wystawców w dziale gier indie, a więc gier tworzonych przez jedną osobę lub małe zespoły bez finansowego wsparcia wydawcy gier. Podczas targów PGA Spółka zaprezentowała swoją flagową produkcję - grę „Edengrad”, która trafi do sprzedaży do końca 2016 r. Gra poznańskiego studia została po raz kolejny bardzo dobrze odebrana przez uczestników Poznań Game Arena i Spółka wiąże z tą produkcją ogromne nadzieje. Prezes Zarządu Huckleberry Games S.A. brał także udział w bardzo wielu dyskusjach panelowych promując tym samym Spółkę w branży.

„Gra „Edengrad” została niezwykle dobrze przyjęta na targach PGA i spotkała się z bardzo pozytywnymi recenzjami odwiedzających nasze stoisko oraz ludzi z branży gier. Wszyscy chcieli w nią zagrać. Zakończone targi Poznań Game Arena utwierdzają nas w przekonaniu o wysokiej jakości tworzonej przez nas produkcji, który powinna odnieść znaczący sukces rynkowy. Warto również dodać, że Huckleberry Games S.A. otrzymała nagrodę za najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej stoisko. Dzięki temu Spółka znalazła się w gronie renomowanych i zarazem o wiele większych firm z branży.” - komentuje Patryk Borowski, Prezes Zarządu Spółki Huckleberry Games S.A.

Huckleberry Games S.A. jest w trakcie przeprowadzania oferty publicznej, z której planuje pozyskać środki w kwocie do 4 mln zł. Zapisy na akcje będą przyjmowane do poniedziałku - 24.10.2016 r. Spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect do końca 2016 r.

W ostatnim czasie Huckleberry Games S.A. poinformowało, że projekty przez Spółkę w Konkursie w ramach Programu sektorowego „GameINN”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR, przeszły już pozytywnie ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną indywidualną i zostały skierowane do oceny panelowej, będącej ostatnim etapem Konkursu, który wyłoni projekty rekomendowane do otrzymania dofinansowania. Poznańskiego studio planuje zrealizować dwa projekty, których łączna wartość wynosi prawie 3,5 mln zł. Program sektorowy GameINN został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry i ma on na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu Programu GameINN wynosi 80 mln zł.

Huckleberry Games S.A. zajmuje się produkcją innowacyjnych gier typu MMORPG i pracuje obecnie na produkcją wieloosobowej gry o nazwie „Edengrad”. Premiera tej gry została zaplanowana na koniec 2016 r. Spółka do produkcji swoich gier wykorzystuje nowoczesny silnik unity3d. Serwer użyty przy produkcji gry „Edengrad” jest autorską technologią Spółki, a metody w nim wykorzystane są innowacyjne na skalę światową. Spółka chce również przygotować aplikację mobilną dla graczy „Edengradu”, w której będą się oni komunikowali z innymi graczami oraz otrzymywali powiadomienia o akcjach dziejących się w grze m.in. rozpoczęciu wojen, sprzedanym przedmiocie na aukcji (w grze) oraz promocjach w sklepie z przedmiotami premium. Strategia Rozwoju Huckleberry Games S.A. zakłada dalsze realizowanie bardzo innowacyjnych gier. W najbliższym czasie Spółka będzie zajmował się produkcją gry „Edengrad: Arena”, która będzie przeznaczona na urządzenia VR. Następną bardzo ważną produkcją studia Huckleberry Games S.A. będzie gra RPG „Stay Hungry” przeznaczona na komputery PC oraz konsole. Jej premiera w wersji Early Access została planowana na rok 2017/2018.

Jednym z Akcjonariuszy Huckleberry Games S.A. jest notowany na rynku NewConnect fundusz kapitałowy - ERNE VENTURES. W lutym 2015 r. fundusz zainwestował w Huckleberry Games S.A. środki, które umożliwiły Spółce realizację prac nad rozwojem gry „Edengrad”.

źródło: Huckleberry Games