HUCKLEBERRY GAMES z nowym terminem premiery gry „Edengrad” oraz debiutu na NewConnect

Huckleberry Games S.A., Spółka z branży gier komputerowych, przesunęła termin debiutu gry „Edengrad” na Steam. Spółka przygotowuje się także do debiutu na rynku NewConnect, który stanowi jeden z głównych celów w jej strategii rozwoju.

Premiera gry „Edengrad” na platformie Steam została przesunięta, gdyż wymagane było wdrożenie kilku poprawek, aby gra lepiej się sprzedawała w sklepie. Dzięki tym modyfikacjom produkcja ta będzie mogła jeszcze lepiej sprzedawać się na rynkach zagranicznych zarówno na zachodnich, jak i wschodnich. Huckleberry Games S.A. współpracuje obecnie ze Steamem w celu ustalenia właściwego kierunku rozwoju gry „Edengrad” oraz wdrożenia zalecanych ulepszeń, które pozwolą na zwiększenie liczby graczy.

„Edengrad jest już na tyle gotowy, aby mógł zostać wydany w wersji Early Access. Gra będzie sprzedawana w cenie 12$ lub 12Euro. Mimo, że premiera zaplanowana jest już za kilka tygodni to dokładną datę ogłosimy oficjalnie w dniu 11 marca br. przez oficjalne kanały komunikacyjne Edengradu - Facebook’a oraz stronę internetową.” - komentuje Patryk Borowski, Prezes Zarządu Spółki Huckleberry Games S.A.

Spółka przygotowuje się aktualnie do złożenia w najbliższym czasie wniosku o rejestrację swoich akcji w KDPW i kompletuje niezbędną dokumentację. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do GPW w Warszawie o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta. Zarząd Huckleberry Games S.A. przewiduje, że debiut Spółki na rynku NewConnect powinien nastąpić do końca 2 kw. 2017 r.

Huckleberry Games S.A. z oferty publicznej akcji serii E pozyskała blisko 2,05 mln zł. W ramach przeprowadzonej oferty publicznej Spółka dokonała przydziału 102.439 szt. akcji serii E, na które zapisy złożyło 133 inwestorów. Cena emisyjna wynosiła 20,00 zł za 1 akcję. Środki pozyskane przez Huckleberry Games S.A. zostaną przeznaczone na produkcję nowych gier na komputery PC, konsole i urządzenia VR oraz na przygotowanie aplikacji mobilnej do gry „Edengrad”.

Spółka podpisała w lutym 2017 r. umowę z notowanym na rynku NewConnect podmiotem - Blue Ocean Media S.A., której przedmiotem jest współpraca przy wspólnym rozwijaniu i prowadzeniu projektów biznesowych polegających na tworzeniu lub dystrybucji gier komputerowych oraz gier video na wczesnym etapie rozwoju.

Huckleberry Games S.A. zajmuje się produkcją innowacyjnych gier typu MMORPG i pracuje obecnie na produkcją wieloosobowej gry o nazwie „Edengrad”. Spółka do produkcji swoich gier wykorzystuje nowoczesny silnik unity3d. Serwer użyty przy produkcji gry „Edengrad” jest autorską technologią Spółki, a metody w nim wykorzystane są innowacyjne na skalę światową. Spółka chce również przygotować aplikację mobilną dla graczy „Edengradu”, w której będą się oni komunikowali z innymi graczami oraz otrzymywali powiadomienia o akcjach dziejących się w grze m.in. rozpoczęciu wojen, sprzedanym przedmiocie na aukcji (w grze) oraz promocjach w sklepie z przedmiotami premium. Strategia Rozwoju Huckleberry Games S.A. zakłada dalsze realizowanie bardzo innowacyjnych gier. W najbliższym czasie Spółka będzie zajmowała się produkcją gry „Edengrad: Arena”, która będzie przeznaczona na urządzenia VR. Następną bardzo ważną produkcją studia Huckleberry Games S.A. będzie gra RPG „Stay Hungry” przeznaczona na komputery PC oraz konsole. Jej premiera w wersji Early Access została planowana na rok 2017/2018.

Jednym z Akcjonariuszy Huckleberry Games S.A. jest notowany na rynku NewConnect fundusz kapitałowy - ERNE VENTURES. W lutym 2015 r. fundusz zainwestował w Huckleberry Games S.A. środki, które umożliwiły Spółce realizację prac nad rozwojem gry „Edengrad”.

źródło: Huckleberry Games