GRODNO - po czterech kwartałach 2012/13 sprzedaż wzrosła o 6 proc.

Prawie 193 mln zł przychodów ze sprzedaży wypracowało Grodno narastająco po czterech kwartałach roku obrotowego 2012/13. Oznacza to 6-procentowy wzrost w stosunku do tego samego okresu przed rokiem.

Grodno, jeden z największych dystrybutorów elektrotechniki w Polsce, osiągnęło po czterech kwartałach niemal 193 mln zł obrotów, wobec nieco ponad 182 mln zł w tym samym czasie roku 2011/12. Spółka wypracowała narastająco 6,3 mln zł EBITDA, 2,5 mln zł zysku operacyjnego i 560 tys. zł na poziomie netto. W IV kwartale 12/13 obroty wyniosły 44 mln zł, czyli porównywalnie do roku poprzedniego.

- Biorąc pod uwagę trudną sytuację w branży w minionym roku obrotowym oraz odczuwalne spowolnienie gospodarcze, dużym sukcesem było zwiększenie sprzedaży. W największym stopniu zawdzięczamy to naszej wytężonej pracy nad dywersyfikacją oferty i poprawą efektywności – mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Efektem poczynionych działań jest m.in. 9-procentowy spadek wartości kapitału obrotowego oraz redukcja poziomu zapasów również o 9 proc. Restrykcyjna polityka należności zaowocowała ich zmniejszeniem z 39,4 mln zł w roku 2011/12 do 36,3 mln zł w roku 2012/13.

Zarząd podkreśla, że osiągnięte wyniki w dużej mierze to zasługa rozwoju działu produktów dla przemysłu. Sprzedaż w tym segmencie wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy o kilkadziesiąt procent. – W tej chwili dział przemysłowy odpowiada za około 10 proc. naszych obrotów. Zakładamy, że docelowo będzie to 25 proc. – zapowiada Andrzej Jurczak.

Jednocześnie spółka mocno stawia na dystrybucję LED-owych źródeł światła, które znajdują coraz większe grono nabywców wśród operatorów budynków komercyjnych (np. galerie handlowe, hotele), starających się zredukować koszty stałe, w tym te ponoszone na energię elektryczną.

W najbliższej przyszłości Grodno ma zamiar dalej dywersyfikować ofertę, poszukując interesujących nisz na rynku. Jednym z priorytetów na najbliższe kwartały będzie rozwój sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, czyli tzw. baterii słonecznych. Spółka podpisała niedawno umowę dystrybucyjną z wiodącym niemieckim producentem tego typu rozwiązań - firmą SolarWolrd. – W tej chwili szkolimy pracowników i uruchomiamy program certyfikacji instalatorów. Naszą ofertę chcemy skierować głównie do osób prywatnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw – mówi prezes Andrzej Jurczak.

Zaudytowane wyniki roczne Grodna zostaną opublikowane w raporcie okresowym 28 sierpnia bieżącego roku.

źródło: ITBC Communication