GRAPHIC zrealizuje nowe inwestycje deweloperskie w Gdyni

Graphic S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem projektów inwestycyjnych, podpisała dwie przedwstępne warunkowe umowy zakupu nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Gdyni. Spółka zamierza zrealizować na nich projekty deweloperskie w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Emitent zawarł przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,757 ha, która jest położona w Gdyni Oksywiu. Graphic S.A. planuje zrealizować na niej deweloperską inwestycję mieszkaniową o PUM na poziomie ok. 1.100 m2, która będzie obejmowała 15-16 mieszkań i minimum 16 miejsc postojowych w garażu. Działka znajduje się w bardzo ciekawej okolicy i jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - funkcja zabudowy wielorodzinnej. Wartość umowy nabycia nieruchomości gruntowej wynosi 900 tys. zł, a termin na zawarcie umowy przyrzeczonej został określony do dnia 01.02.2019 r. Zarząd Spółki bardzo dobrze ocenia potencjał dla nowej inwestycji i liczy, że jej realizacja pozwoli na osiągnięcie bardzo wysokiej rentowności.

„Z naszych wyliczeń wynika, iż marżowość całej inwestycji będzie kształtowała się w okolicach 38% lub nawet będzie wyższa. Wnioskujemy to nie tylko z doskonałej lokalizacji całej inwestycji, ale także z faktu, iż cenę za sprzedaż poszczególnych lokali oparliśmy o średnią rynkową tego regionu, a jak wiadomo ceny za metr kwadratowy nieruchomości w każdym kwartale są coraz wyższe ze względu na duży popyt na tego typu inwestycje.” - komentuje Michał Krzyżanowski, Prezes Zarządu Spółki Graphic S.A.

Graphic S.A. podpisała także przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni sięgającej 0,0562 ha, zlokalizowanej przy ul. Sochaczewskiej 7 w Gdyni - Mały Kack. Spółka chce przeprowadzić na nabytej nieruchomości deweloperską inwestycję mieszkaniową z widokiem na Gdynię o PUM wynoszącym ok. 450 m2, obejmującą 7-8 mieszkań. Całkowita wartość umowy nabycia nieruchomości gruntowej wynosi 800 tys. zł, a termin na zawarcie umowy przyrzeczonej został wyznaczony do dnia 31.08.2018 r. Zdaniem Zarządu Graphic S.A. kolejna inwestycja deweloperska w Gdyni pozwoli umacniać pozycję rynkową Spółki oraz wpłynie pozytywnie na jej wyniki finansowe i budowanie wartości.

„Jeśli chodzi o inwestycję przy Sochaczewskiej 7 to z pewnością znajdzie ona nabywców wśród wymagających klientów. Mamy bardzo ciekawy projekt architektoniczny, nowoczesny, ale zarazem bardzo funkcjonalny, który wyróżnia się na tle innych inwestycji deweloperskich w tym rejonie.” - dodaje Prezes Krzyżanowski.

W maju 2018 r. Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2.727.500 akcji serii D. Emisja akcji serii D została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie WOLFS CORPORATION S.A. z siedzibą w Chorzowie łącznie 2.727.500 sztuk akcji zwykłych imiennych serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 2,00 zł za akcję, a więc za łączną cenę 5.455.00,00 zł za wszystkie akcje, w zamian za wniesienie przez ten podmiot wkładu niepieniężnego poprzez przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki WOLFS CORPORATION S.A. W skład wniesionego przedsiębiorstwa wchodzi pięć nieruchomości położonych w Katowicach i Chorzowie.

Graphic S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2011 r., która działała na rynku reklamowym. Po zmianach w Akcjonariacie, które miały miejsce w 2017 r., Spółka rozszerzyła profil działalności o obrót i zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane oraz z przeznaczeniem na najem, a także o realizowanie projektów w obszarze nowych technologii. Emitent realizuje już kilka projektów deweloperskich w Gdyni oraz oczekuje na rejestrację zmiany nazwy na Wolfs Technology Fund S.A.

źródło: Graphic