GENOMED rozpoczął realizację II etapu projektu celowego

Genomed S.A., innowacyjna firma działająca w branży diagnostyki molekularnej, zakończyła I etap realizacji projektu „Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej” w ramach działania 1.4-4.1 POIG i uzyskała rekomendację do realizacji II etapu – części wdrożeniowej projektu. Celem inicjatywy jest opracowanie metod molekularnej diagnostyki genetycznej opartej na sekwencjonowaniu pełnego genomu człowieka. Kwota dofinansowania II etapu opiewa na 1 mln 150 tys. PLN.

„Zastosowanie najnowszych technologii umożliwia jednoczesne wykrywanie wszystkich możliwych zmienności i mutacji występujących w ludzkich genach. Firma Genomed powstała w celu wykorzystania sekwencjonowania genomowego w diagnostyce medycznej. Dofinansowanie II etapu projektu pozwoli nam na zakup sekwenatora genomowego” – mówi dr hab. Marek Zagulski, Prezes Zarządu Genomed S.A.

DNA jest podstawowym materiałem genetycznym każdej żywej komórki. To w nim zapisane są wszystkie informacje dotyczące budowy i funkcjonowania naszego organizmu. Poprawność tego zapisu może decydować o życiu człowieka, podatności na choroby oraz szansach na uzyskanie zdrowego potomstwa. Specjaliści z firmy Genomed S.A. prowadzą zaawansowane badania nad ludzkim genomem. Działania firmy zmierzają do odczytania pełnej sekwencji DNA każdego człowieka, co pozwoli odpowiednio wcześnie wykryć zawarte w nim błędy i rozpocząć profilaktykę i/lub przeciwdziałać pojawieniu się objawów choroby.

„W prowadzonych przez nas projektach, oprócz standardowych metod diagnostycznych, wykorzystujemy technologię sekwencjonowania nowej generacji czyli Next Generation Sequencing (NGS). Polega ona na jednoczesnym ustalaniu pełnej sekwencji materiału genetycznego lub też wszystkich regionów kodujących białka dla badanego organizmu. Dzięki prowadzonym przez nas pracom możliwe staje się szybkie ustalanie molekularnych przyczyn chorób, co w wielu przypadkach już teraz lub w najbliższej przyszłości pozwoli na zastosowanie skutecznych terapii. Badania prowadzone przez Genomed służą rozwojowi medycyny spersonalizowanej i, w przyszłości, zastosowaniu terapii koncentrujących się nie na leczeniu objawowym a na naprawianiu podstawowego błędu, będącego przyczyną określonej choroby (tzw. terapii genowej)” – dodaje dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, Członek Zarządu Genomed S.A.

źródło: Unicorn Media