FITEN - udany III kwartał 2013 roku

W raporcie okresowym za III kwartał 2013 roku Grupa FITEN SA pochwaliła się skonsolidowanymi przychodami w wysokości 142,9 mln PLN, co oznacza wzrost aż o 14,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W całym bieżącym roku obroty Grupy wyniosły 340 mln PLN, czyli o ponad 24 mln PLN więcej niż rok temu.

Wzrosty zostały zrealizowane głównie w podstawowej działalności Grupy, tj. w obrocie energią elektryczną. W III kwartale 2013 r. giełdowy handel energią, głównie na rynkach zagranicznych, pozwolił Spółce osiągnąć sprzedaż na poziomie 133 mln PLN, o 9% większą niż rok wcześniej, co pozwoliło na wypracowanie zysku netto o ponad 85% większego niż rok wcześniej. W ujęciu narastającym, przychód Spółki osiągnął poziom 330 mln PLN co stanowi wzrost o niemal 6% r/r. W Grupie Kapitałowej FITEN SA około 97% przychodów generowanych jest przez podstawową działalność Spółki. Dobre wyniki FITEN SA zostały osiągnięte przy stosunkowo niskim poziomie cen energii, niesprzyjającym generowaniu większych zmienności, a tym samym zysków. Szczególnie cieszy nas to, że dzięki naszym działaniom udało nam się zdecydowanie bardziej poprawić naszą rentowność, która rośnie znaczniej szybciej niż nasze przychody – podkreśla Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA.

Handel energią charakteryzuje się znacznie wyższą rentownością, niż działalność związana z produkcją pelletu oraz wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w którą zaangażowana jest Spółka. W omawianym okresie Grupa odnotowała niemal 100% wzrost zysku ze sprzedaży w stosunku do III kwartału 2012 roku – z 560 tys. PLN do 1,12 mln PLN. Również zysk na działalności operacyjnej został dwukrotnie zwiększony (z 315 tys. PLN w III kwartale 2012 roku do 907 tys. PLN w tym samym okresie 2013 roku). Wynik netto Grupy jest obciążony stratą odnotowaną przez tułowicką pelleciarnię oraz sprzedażą udziałów Bioelektrowni w Przykonie. Sam FITEN z wyłączeniem tej transakcji odnotował 3,3 mln PLN narastającego zysku netto, około 37% więcej niż rok wcześniej – dodał Roman Pluszczew.

W ostatnim czasie Grupa FITEN podjęła decyzję o wycofaniu się z segmentu Odnawialnych Źródeł Energii. Główną przyczyną był brak długoterminowych ram funkcjonowania tego rynku, a także nieznany termin ich zaistnienia. W obecnej sytuacji podjęliśmy decyzję o ukierunkowaniu naszych działań wyłącznie na rozwój naszej podstawowej działalności czyli handlu energią elektryczną, a tym samym liczymy iż przyszły rok będzie bardzo udany dla Spółki – powiedział Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN S.A.

źródło: PROFESCAPITAL