ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS startuje z kolejnym projektem biogazowni rolniczej

Esperotia Energy Investments S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lipca 2012 r., działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, zawarła w dniu wczorajszym umowę nabycia 100% udziałów w spółce Carbo Bio sp. z o.o. Podmiot ten został utworzony z przeznaczeniem do realizacji budowy biogazowni rolniczej.

Nabyta przez Esperotia Energy Investments S.A. spółka otrzymała już prawomocne pozwolenie na budowę biogazowni rolniczej w Starym Przybysławiu k/Świdwina (woj. Zachodniopomorskie) o zainstalowanej mocy energetycznej wynoszącej 1,2 MW. Carbo Bio posiada również podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim na dotację w wysokości 6 mln zł. Esperotia zamierza niezwłocznie rozpocząć realizację tego projektu.

„Esperotia zweryfikowała nieznacznie swoją strategię rozwoju. Nadal jednak naszym celem pozostaje konsolidacja rynku biogazowego na terenie Polski. Z uwagi na liczność projektów biogazowych będących w fazie deweloperskiej, jesteśmy zainteresowani przejmowaniem spółek celowych, posiadających już prawomocne pozwolenia na budowę, zapewnione finansowanie dłużne czy też pozyskaną dotację. Takie działanie gwarantuje Spółce trafioną inwestycję i przyspiesza czas realizacji budowy pakietu biogazowni rolniczych.” – mówi Agnieszka Król, Prezes Zarządu Spółki Esperotia Energy Investments S.A.

„Po okresie trwania budowy, który trwa zazwyczaj ok. 8 miesięcy, nastąpi rozruch technologiczny trwający ok. 3-4 miesięcy. Zatem po okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia budowy Spółka przewiduje pierwsze przychody w spółce celowej z tytułu sprzedaży energii i certyfikatów, co wpłynie pozytywnie na jej skonsolidowane wyniki finansowe.” – dodaje Prezes Zarządu.

Branża OZE oczekuje obecnie na przyjęcie przez Sejm nowej Ustawy odnośnie Odnawialnych Źródeł Energii. Według pierwotnych planów, projekt Ustawy miał trafić do Parlamentu w marcu. Jego podstawowym założeniem jest odejście od obecnego systemu dotowania bieżącej produkcji energii ze źródeł odnawialnych na rzecz systemu aukcyjnego. Podmioty, które zaoferują najniższą cenę takiej energii, będą mogły liczyć na otrzymanie gwarancji jej zakupu nawet przez 15 lat.

„Z uwagi na sytuację panującą na Ukrainie, widzimy coraz większe znaczenie stabilnych, niezależnych i rozproszonych źródeł energetycznych, którymi są właśnie biogazownie. Zanim jednak wejdzie w życie nowa ustawa, Spółka będzie dążyła do zrealizowania kilku projektów, by mogły one funkcjonować zgodnie z dzisiejszym prawem.” - podsumowuje Agnieszka Król.

Esperotia Energy Investments S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą spółki celowe przeznaczone do realizacji projektów biogazowni rolniczych, zarówno w Polsce jak i w Bułgarii. Ostatnie miesiące były dla Spółki okresem wytężonej pracy związanej z poszukiwaniem finansowania dłużnego niezbędnego do realizowania kolejnych projektów inwestycyjnych.

źródło: Esperotia Energy Investments