ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS planuje rozpocząć budowę biogazowni w Świdwinie

Esperotia Energy Investments S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lipca 2012 r., działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, przedstawiła wyniki finansowe wypracowane w 2 kw. 2014 r. Emitentowi udało się znacząco obniżyć koszty funkcjonowania, dzięki czemu strata netto uległa zmniejszeniu. Spółka planuje rozpocząć w tym kwartale budowę biogazowni rolniczej w Świdwinie.

Na poziomie jednostkowym Esperotia poniosła stratę netto w wysokości 118 tys. zł wobec straty w analogicznym okresie ub. roku wynoszącej 252 tys. zł. Natomiast na poziomie skonsolidowanym strata netto sięgnęła 262 tys. zł, podczas gdy rok temu wyniosła ona 378 tys. zł. Zmniejszenie strat jest efektem restrukturyzacji kosztowej oraz zawieszenia działalności niektórych spółek celowych, które wznowią ją po zatwierdzeniu przez Sejm nowej Ustawy o OZE i rozpoczną realizację zaplanowanych projektów inwestycyjnych.

Spółka zależna Carbo-Bio Sp. z o.o. otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaliczkę w wysokości 2 mln zł w ramach przyznanej dotacji na budowę biogazowni rolniczej w Świdwinie o mocy 1,2 MW. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 6 mln zł. Esperotia pracowała w minionym kwartale nad pozyskaniem finansowania dłużnego potrzebnego do realizacji procesu inwestycyjnego budowy tej biogazowni. Niestety negocjacje przedłużały się z przyczyn niezależnych od Spółki, ale obecnie znajdują się w końcowym etapie. Planowane rozpoczęcie budowy przypada jeszcze na III kw. br.

„Głównym czynnikiem przedłużającego się procesu uzyskania finansowania dłużnego na realizację budowy biogazowni rolniczej w Świdwinie były problemy, które dotknęły Banco Espirito Santo. Obecnie jednak sytuacja się klaruje i liczymy, że w najbliższym czasie uzyskamy finansowanie na ten projekt.” - mówi Agnieszka Król, Prezes Zarządu Spółki Esperotia Energy Investments S.A.

Esperotia ma zamiar dokonać kolejnej transakcji nabycia projektu biogazowni rolniczej z przyznaną dotacją oraz z otrzymanym pozwoleniem na budowę. Jest to zgodne z przyjętą przez Zarząd strategią rozwoju Spółki. Emitent liczy również, że dzięki wejściu w życie nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii mocno zwiększy się zainteresowanie funduszy inwestycjami w branżę OZE, w tym także biogazownie rolnicze, a więc łatwiej będzie pozyskiwać kapitał na realizację projektów. Ustawa o OZE jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i została skierowana do Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych.

„Fundusze inwestycyjne cały czas czekają na nową Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii i w związku z tym wstrzymują się na razie z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Pytają jednak o kolejne pakiety projektów i chcą być przygotowane na wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących rynku OZE.” - dodaje Król.

Esperotia Energy Investments S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą spółki celowe przeznaczone do realizacji projektów biogazowni rolniczych zarówno w Polsce, jak i w Bułgarii.

źródło: Esperotia Energy Investments