ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS kontynuuje realizację dwóch projektów

Esperotia Energy Investments S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lipca 2012 r., działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, kontynuuje proces realizacji dwóch biogazowni rolniczych w Świdwinie i w Legnicy. Emitent miał 45 tys. zł skonsolidowanej straty EBITDA w 1 kw. 2015 r.

Rok wcześniej w analogicznym kwartale Esperotia zanotowała 129 tys. zł straty EBITDA. Spółka nie osiąga jeszcze przychodów ze sprzedaży, co wynika z inwestycyjnego charakteru prowadzonej działalności i realizowaniu obecnie dwóch projektów inwestycyjnych. Budowane biogazownie rolnicze w Świdwinie oraz w Legnicy zaczną generować dodatnie przepływy finansowe po uruchomieniu instalacji i rozpoczęciu sprzedaży wytwarzanej energii. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2015 r.

„Po długim okresie inwestycyjnym nareszcie widzimy światełko na końcu tunelu. Zakończenie prowadzonych inwestycji w 2015 r. da nam spory przychód z dodatnim EBITDA już od 1 kw. 2016 r.” - komentuje Agnieszka Król, Prezes Zarządu Spółki Esperotia Energy Investments S.A.

Pod koniec 1 kw. br. Emitent zawarł przedwstępną warunkową umowę nabycia 100% udziałów w spółce Carbo Eco Sp. z o.o., która prowadzi w Świdwinie zakład produkcji peletu ze słomy. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej przez Esperotię budowy biogazowni rolniczej w Świdwinie. Plany Spółki zakładają przeprowadzenie modernizacji zakładu oraz przystosowanie go do używania ciepła z budowanej biogazowni, a także zainstalowanie nowocześniejszej linii do peletowania. Esperotia zamierza także efektywnie wykorzystać synergię pomiędzy tymi dwoma inwestycjami, głównie poprzez ograniczenie kosztów suszenia słomy oraz eksploatowanie pofermentu jako dodatku do peletu.

„Widzimy dużą synergię pomiędzy działaniem biogazowni i peleciarni. Rynek nawozów w Europie Zachodniej jest bardzo mocno rozwinięty i to stwarza nam szansę na dodatkowe przychody dla Spółki.” - dodaje Król.

Spółka w dalszym ciągu poszukuje interesujących projektów biogazowni rolniczych w Polsce oraz w Bułgarii. Dzięki podpisaniu umowy z włoskim funduszem inwestycyjnym, który brał udział w finansowaniu nabycia biogazowni w Świdwinie i Legnicy, Esperotia pozyskała partnera, który wyraża zainteresowanie inwestycjami w branżę OZE. Dlatego też Zarząd Spółki będzie w dalszym prowadził działania zmierzające do przejęcia następnych projektów inwestycyjnych z tego sektora, co jest zgodne z przyjętą strategią rozwoju.

„Mamy kilka projektów w Polsce, które analizujemy, ale dopóki nie ma mamy pełnej jasności co do działania nowej Ustawy o OZE to wstrzymujemy się z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Niemniej jednak cześć projektów budzi nasze zainteresowanie. W Bułgarii mamy sytuację, gdzie rząd gwarantuje wysokość stawek za prąd na 20 lat. Jeżeli to się potwierdzi po 01.07 br. to planujemy nowe działania na tamtym rynku.” - zakończyła Prezes Król.

Esperotia Energy Investments S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą spółki celowe przeznaczone do realizacji projektów biogazowni rolniczych zarówno w Polsce, jak i w Bułgarii.

źródło: Esperotia Energy Investments