DORADCY24 czwarty kwartał z rzędu na plusie

Notowana na NewConnect spółka od października do grudnia 2013 r. osiągnęła ze sprzedaży swoich produktów niemal 3,5 mln PLN przychodów netto. Narastająco po czterech kwartałach wyniosły one prawie 15 mln PLN i jest to wynik o ok. 7% lepszy w stosunku do poziomu z 2012 r.

IV kwartał Spółka zamknęła odnotowując 4,6 tys. PLN zysku i jest to wartość znacznie przewyższająca stratę z analogicznego okresu w roku ubiegłym. Ponadto w ujęciu narastającym wynik finansowy za cztery kwartały 2013 r. wyniósł 32,5 tys. PLN, co stanowi poprawę aż o 1 486 tys. PLN względem ujemnego poziomu z 2012 r.

Cieszy nas rosnący poziom przychodów oraz fakt, że kolejny, czwarty już kwartał z rzędu udało nam się zamknąć dodatnim wynikiem finansowym. Wciąż rozwijamy ofertę oraz sieć sprzedaży naszych produktów, kontynuując jednocześnie politykę restrukturyzacji kosztowej. Zauważamy przełożenie tych działań na poprawę naszych wyników i mamy wszelkie podstawy ku temu, by utrzymać tę tendencję - powiedział Robert Loranc, Prezes Zarządu Doradcy24 S.A.

Spółka stale rozszerza gamę oferowanych produktów w zakresie kredytów oraz produktów inwestycyjnych i dociera do rosnącej bazy klientów. Na ostatnich wynikach w dużej mierze odcisnął się 75% wzrost wolumenu udzielonych kredytów gotówkowych w stosunku do III kwartału. Warta odnotowania jest także dynamika wzrostu sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, która w stosunku do III kwartału wyniosła 10%. Spółka w najbliższym czasie ma zamiar kontynuować prowadzoną politykę i oczekuje, że przełoży się ona na coraz lepsze wyniki w kolejnych kwartałach.

źródło: PROFESCAPITAL