DIGITAL AVENUE – niedoceniony potencjał?

Spółka Digital Avenue jest notowana na rynku NewConnect od początku istnienia tego rynku.
Skupia ona spółki internetowe działające w sektorach: lifestyle i rozrywka.
Struktura grupy kapitałowej przedstawia się następująco:
1. Styl.Media Sp. z o.o. 100% udziałów (serwis styl.fm)
2. Medousa Sp. z o.o. 74% udziałów (serwisy: fotosik.pl, sms.pl, foreo.pl, blopix.pl)

Nowa strategia spółki opiera się na 3 filarach:
- nowe przedsięwzięcia na bazie istniejących aktywów
- przejęcia serwisów internetowych w atrakcyjnych branżach
- szybszy rozwój organiczny posiadanych portali internetowych

Model biznesowy portali, będących w posiadaniu DA zakłada m.in. zwiększanie zasięgu/dotarcia do najbardziej rentownych grup użytkowników Internetu poprzez tematyczne portale i usługi internetowe, dostarczanie najwyższej jakości contentu, tworzenie nowych produktów i usług oraz monetyzację użytkowników w portalach.

W październiku 2010r. spółka przejęła portal kulinarny Przepisy-Kuchenne.info
o oglądalności ponad 160 tys. realnych użytkowników miesięcznie, a obecnie prowadzi kilka dalszych procesów akwizycyjnych, których finalizacja jest planowana na rok 2011.

Spółka dba także o swoich inwestorów. W październiku stworzony został nowy portal korporacyjny. Jest bardzo czytelny oraz przejrzysty, a przede wszystkim zawiera wszystkie niezbędne informacje dla inwestorów i akcjonariuszy.

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2010r. w stosunku do 2009r. są także satysfakcjonujące. Przychody w tym okresie wzrosły o 43% a zysk netto o ponad 430 tys. zł.

Według Zarządu spółki w kolejnych kwartałach 2011 roku dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Digital Avenue przekroczy dynamikę rynku reklamy internetowej, a EBITDA i zysk operacyjny będą wzrastały w jeszcze szybszym tempie.

źródło: Prezentacja Inwestycyjna Digital Avenue – Listopad 2010r. dostępna na www.digitalavenue.pl