DEKTRA - znaczący wzrost sprzedaży

Po pierwszym półroczu 2011 roku o 89% wzrosła sprzedaż materiałów izolacyjnych spółki DEKTRA SA, której akcje notowane są od czerwca na rynku NewConnect. W pierwszych dwóch kwartałach br. firma uzyskała przychód na poziomie 8 552 tys. zł. Tym wynikiem potwierdzono także, że Spółka jest w doskonałej kondycji i na bieżąco realizuje wszystkie prognozy finansowe.

Utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu sprzedaży w drugim kwartale 2011 r. zaowocowało znaczącym wzrostem zyskowności oraz wygenerowaniem zysku operacyjnego na poziomie 936 tys. zł oraz zysku netto na poziomie 917 tys. zł. Oznacza to wzrost zysku operacyjnego o 57,31% oraz zysku netto o 78,78% w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku.

W okresie I-VI 2011 r. osiągnięto przychody odpowiadające 53,45% i zysk netto odpowiadający 49,57% prognoz na cały rok 2011. Wiele wskazuje na to, że dynamiczny rozwój spółki zostanie utrzymany także w przyszłości. Do takich wniosków skłania m.in. rozpoczęta przez Spółkę produkcja folii budowlanych.

Minione półrocze było dla nas okresem wytężonej pracy nad rozwojem działalności handlowej, która przyniosła wymierne efekty. Teraz zamierzamy skoncentrować się na rozwoju działalności produkcyjnej w spółce zależnej INDIVER SA, co zapewni nam stałe dostawy folii na atrakcyjnych warunkach - poinformował Maciej Stefański, Prezes Zarządu DEKTRA SA.

Dzięki inwestycjom w linie technologiczne do produkcji folii w istniejącej strukturze oraz rozpoczęciu produkcji w przejmowanych zakładach, Spółka do 2013 roku zamierza stać się największym producentem i dystrybutorem folii budowlanych na polskim rynku.

źródło: Dektra