BORUTA-ZACHEM planuje skokowy wzrost wartości Grupy w ciągu 2 lat

Globalna komercjalizacja rozwiązań z zakresu biotechnologii przemysłowej oraz zdobycie pozycji lidera na rynku kosmetyków naturalnych w Polsce – to główne filary rozwoju Boruta Zachem, zmieniającej nazwę na Hub.Tech. Władze Grupy do końca 2022 r. planują zwiększenie wartości rynkowej do 1 mld USD. Równolegle Spółka rozpoczęła przygotowania do przeniesienia notowań na główny rynek GPW, a sam debiut planuje na pierwszy kwartał 2021 r.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Spółki kierunkami rozwoju jednym z głównych obszarów działalności ma być biotechnologia przemysłowa. Kompetencje w tym zakresie skupione są w spółce InventionBio, w której docelowo Grupa ma mieć co najmniej 60% udziałów. InventionBio jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów. Spółka już z sukcesem komercjalizuje swoje rozwiązanie. Jej przychody w okresie od stycznia do lipca wyniosły 9 mln zł, a zysk netto 3,5 mln zł. Firma prowadzi rozmowy również na temat sprzedaży licencji na swoją technologię z Perdue Agribusiness LLC – wiodącą amerykańską firmą rolniczą.

Grupa zrealizowała i realizuje projekty o łącznej wartości ponad 170 mln zł, z czego blisko 110 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego. Uwzględniając projekty planowane na ten rok ich wartość może wzrosnąć do prawie 240 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi blisko 155 mln zł.

Realizacja tych projektów, umowy licencyjne oraz dalszy rozwój sprzedaży istniejących produktów pozwoli firmie stać się jedną z wiodących firm w regionie Europy Środkowej w obszarze agrobiotechnologii. – Wartość globalnego rynku agrobiotechnologii szacowana jest na ponad 30 mld USD, a jego średnioroczny wzrost oscyluje w granicach 10%. Chcemy być wiodącym graczem w regionie w obszarze innowacji. Zainteresowanie jakie budzą nasze produkty zagranicą sprawia, że jest to jak najbardziej realny cel. Potwierdzeniem naszych ambicji są m.in. rozmowy z amerykańskim partnerem na temat licencjonowania naszej technologii - podkreśla Marcin Pawlikowski, Wiceprezes Boruta – Zachem.

Drugim filarem rozwoju Grupy będzie segment ekokosmetyków, za sprzedaż których odpowiedzialna jest spółka Only.bio Life. Sprzedaż naturalnych kosmetyków w pierwszym półroczu 2020 wyniosła blisko 15 mln zł, co stanowi już ponad połowę przychodów całej Grupy. Władze spółki planują dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży z tej działalności. – Naszą ambicją jest zajęcie pozycji lidera tego rynku w Polsce w ciągu 2-3 lat. Obecnie największa spółka w branży generuje przychody na poziomie 130 mln zł. Recepta na zwiększenie sprzedaży to zwiększenie liczby sieci oferującej nasz produkt oraz intensywny rozwój e-commerce, który będzie miał miejsce w czwartym kwartale tego roku. Produkty Only.bio Life spotykają się z bardzo dobrym odbiorem więc nie mamy problemów z rozszerzaniem naszej sieci sprzedaży – zaznacza Marcin Pawlikowski.

źródło: InnerValue Investor Relations