BIOMAXIMA zwiększa sprzedaż eksportową i udział wyrobów w przychodach ogółem

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, osiągnęła w 1 kw. 2019 r. przychody netto ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym w wysokości ponad 7,48 mln zł. Spółka notuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży eksportowej i liczy, że uda jej się podtrzymać ten trend.

Na poziomie jednostkowym Emitent zanotował w pierwszym kwartale 2019 r. zysk EBITDA wynoszący 452 tys. zł, a jego przychody ze sprzedaży sięgnęły 6.958 tys. zł., przy stracie netto w wysokości 77 tys. zł. Największy wpływ na wyniki finansowe w ujęciu jednostkowym miało obniżenie generowanej marży z uwagi na ograniczoną ilość dni sprzedażowych w styczniu i marcu, wynikającą z przeprowadzanej inwentaryzacji, uruchomienie nowego systemu informatycznego ERP, a także występujących jeszcze jednorazowych kosztach związanych z rozruchem zakładu. BioMaxima S.A. rozpoczęła już rozbudowę swojej oferty produktowej umacniając w ten sposób jej pozycję jako lidera w segmencie mikrobiologii, co jest rezultatem przeprowadzonych w 2018 roku inwestycji. Spółka zakończyła już opracowanie oraz wdrożyła do produkcji nowe testy do kontroli czystości mikrobiologicznej i pozyskała również pierwsze zamówienia eksportowe od nowego klienta z Niemiec. Wzrost udziału wyrobów własnych w przychodach Emitenta do 58% w 1 kw. 2019 r. z 54% w 1 kw. 2018 r. jest wynikiem uruchamiania rozbudowanych mocy wytwórczych w produkcji testów do oznaczania lekooporności, które wpłyną pozytywnie na marżowość sprzedaży. Zarząd BioMaxima S.A. uważa, że przyjęte kierunki rozwoju oraz podejmowane działania przełożą się w długim okresie na istotną poprawę wyników finansowych.

„Uruchomienie nowego systemu informatycznego w pierwszym kwartale 2019 r. to końcowy etap rozpoczętego w 2017 roku ambitnego planu inwestycyjnego o wartości sięgającej 20 milionów złotych. Działają już nowe wydziały produkcyjne w zakładzie w Lublinie, rozpoczęliśmy także sprzedaż nowego asortymentu wprowadzanego dzięki nowym liniom produkcyjnym. W najbliższych kwartałach będziemy wdrażali kolejne nowe pozycje, zwiększając udział przychodów ze sprzedaży wyrobów w przychodach ogółem, co będzie miało wpływ na polepszenie rentowności dzięki wyższej marży uzyskiwanej ze sprzedaży wyrobów. Spodziewamy się szybkiej stabilizacji procesów logistycznych, wynikającej z tego zwiększonej wartości sprzedaży i poprawy wskaźników finansowych w nadchodzących okresach, co będzie miało miejsce również dzięki wpływom z dotacji w wysokości 4,1 mln zł oczekiwanym w drugim kwartale br.” - podkreśla Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Spółka na poziomie skonsolidowanym osiągnęła w 1 kw. 2019 r. przychody ze sprzedaży w kwocie 7.486 zł, a jej zysk EBITDA wyniósł 376 tys. zł. przy stracie netto na poziomie 176,5 tys. zł Największy wpływ na wynik Grupy Kapitałowej ma sezonowość rynku rumuńskiego w sektorze dominującej tam publicznej służby zdrowia, gdzie najlepszy wynik finansowy oczekiwany jest przez BioMaxima Clinical Srl w drugiej połowie roku.

BioMaxima S.A. w dalszym ciągu prowadzi rozbudowę sieci eksportowej i poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach nawiązuje nowe relacje handlowe. Dynamika wzrostu sprzedaży eksportowej po trzech miesiącach 2019 r. wyniosła 112%, a udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem Emitent wyniósł 31,8%. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że sprzedaż eksportowa po 3 miesiącach 2019 r. była najwyższa w odniesieniu do analogicznych okresów poprzednich lat.

„Zwiększyliśmy wydajność produkcji, więc począwszy od pierwszego kwartału tego roku udało nam się zwiększyć obroty z istniejącymi zagranicznymi kontrahentami, szczególnie w segmencie krążków do oznaczania lekowrażliwości. Wkładamy też wiele wysiłku w rozbudowę naszej sieci dystrybutorskiej, tworząc coraz lepszą ofertę produktową, a także bierzemy systematycznie udział w licznych imprezach branżowych - na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy prezentowaliśmy ofertę BioMaxima w Brazylii, Niemczech, Dubaju oraz Singapurze.” - podsumowuje Prezes Urban.

W marcu br. Spółka podpisała informację pokontrolną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 POIR, Projekt „Centrum Badawczo - Rozwojowe BioMaxima S.A.”, gdzie w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń prawa. BioMaxima S.A. oczekuje także na wpływ środków z rozliczenia dotacji 1.4 w kwocie 2,77 mln zł i jest w trakcie końcowego rozliczenia dotacji 3.7, z której oczekuje wpływu w wysokości 1,34 mln zł. W ten sposób Spółka powinna obniżyć zaangażowanie kredytowe o kwotę 4,1 mln zł, co zmniejszy tym samym poziom kosztów finansowych.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog, Accelerate Diagnostics, Inc. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

źródło: BioMaxima