BIOMAXIMA zwiększa sprzedaż eksportową

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, realizuje program rozwoju sprzedaży eksportowej, której wartość w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. wyniosła 3.602 tys. zł. Emitent przygotowuje się również do połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. oraz przejęcia dwóch rumuńskich spółek.

We wrześniu br. wartość przychodów Spółki ze sprzedaży eksportowej wyniosła 459 tys. zł wobec 272 tys. zł w analogicznym miesiącu 2015 r., co stanowi o blisko 70% wzroście w ujęciu rdr. Łączna wartość osiągniętych przez Emitenta przychodów ze sprzedaży po trzech kwartałach 2016 r. ukształtowała się na poziomie 16.195 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to 15.954 tys. zł. BioMaxima S.A. utrzymuje również wysoką wartość wygrywanych postępowań przetargowych, która w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. sięgnęła 6.379 tys. zł wobec 6.245 tys. zł w analogicznym okresie 2015 r. Spółka prowadzi obecnie bardzo zaawansowane rozmowy w zakresie sprzedaży analizatorów Biolog, a ich finalizacja powinna nastąpić w najbliższych miesiącach, co będzie miało pozytywny wpływ na jej wyniki finansowe. Emitent wprowadza także do swojej oferty nowy analizator osadów moczu.

„Cieszy nas fakt rosnącej sprzedaży eksportowej pomimo zdecydowanie mniejszych zamówień od kontrahenta z Danii, którego udział w ubiegłym roku stanowił 30% eksportu. Perspektywy rozwoju sprzedaży eksportowej w następnych kwartałach oceniamy dobrze. Liczymy na wyraźny wzrost po targach MEDICA, gdzie zaprezentujemy nasz nowy analizator biochemiczny.” - ocenia Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. otrzymała z KRS-u postanowienie o przyjęciu do akt planu połączenia ze Spółką Biocorp Polska Sp. z o.o. oraz o wyznaczeniu biegłego do zbadania przedmiotowego planu. Obecnie przeprowadzane jest jego badanie, a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. powinno odbyć się w listopadzie br. Zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną oraz zaakceptowanym planem połączenia przez oba podmioty na początku sierpnia 2016 r. połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Biocorp Polska Sp. z o.o. jako spółki Przejmowanej na BioMaxima S.A. jako spółki Przejmującej w zamian za nowe akcje spółki Przejmującej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom spółki Przejmowanej. Połączenie z Biocorp Polska Sp. z o.o. powinno umożliwić Emitentowi stworzenie jeszcze bardziej konkurencyjnej oferty rynkowej oraz umocnienie jego pozycji na rynkach zagranicznych. Spółka będzie również dążyła do zoptymalizowania swojej polityki zakupowej i będzie w stanie osiągnąć istotne synergie kosztowe wynikające z fuzji obu podmiotów.

Na początku września 2016 r. BioMaxima S.A. zawarła także aneks do listu intencyjnego dotyczącego nabycia 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS oraz ISTAR, który wydłuża termin podpisania ostatecznej umowy do dnia 30.10.2016 r. W minionym miesiącu odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej Emitenta z właścicielką obu rumuńskich podmiotów, podczas którego przedstawiona została analiza rumuńskiego rynku diagnostycznego oraz perspektywy i kwestie zabezpieczenia rozwoju połączonych spółek po dokonaniu potencjalnej akwizycji. Obecnie uszczegóławiane są umowy nabycia udziałów w spółkach oraz umowa regulująca kwestie związane z zatrudnieniem ich aktualnej właścicielki.

„Zarówno przejęcie Biocorp, jak i zakup udziałów w dwóch rumuńskich spółkach, są to bardzo istotne kroki w kierunku dalszego rozwoju Spółki. Myślę, że w październiku i listopadzie te transakcje zostaną zakończone. Wówczas też przedstawimy efekty ekonomiczne tych transakcji obejmujące perspektywę 2-3 lat.” - zakończył Prezes Lewczuk.

BioMaxima S.A. zakończyła pierwsze półrocze 2016 r. zyskiem netto w wysokości 641 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 11.930 tys. zł. Emitent wypłacił również swoim Akcjonariuszom dywidendę z zysku wypracowanego w 2015 r. w kwocie 0,20 zł na akcję. Rok temu BioMaxima S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

źródło: BioMaxima