BIOMAXIMA zgłosiła analizator biochemiczny BM 300 w URPL

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, dokonała zgłoszenia analizatora biochemicznego BM 300 w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce. Przy braku zastrzeżeń ze strony Urzędu Spółka będzie mogła zacząć wprowadzać ten aparat do obrotu na rynku polskim oraz europejskim.

W dniu 31.12.2018 r. Emitent dokonał zgłoszenia analizatora biochemicznego BM 300 w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce. Spółka zakończyła już prace projektowe i wdrożeniowe nad tym urządzeniem, dlatego postanowiła zgłosić je do URPL. Po 14 dniach od dokonania zgłoszenia, jeśli nie będzie żadnych zastrzeżeń ze strony URPL, BioMaxima S.A. będzie mogła wprowadzać analizator BM 300 do obrotu na rynku polskim oraz europejskim, a także rozpocząć procedurę zgłoszeniową lub rejestracyjną w krajach, w których jest to wymagane. Zarząd Spółki jest przekonany, że urządzenie ma szansę odnieść sukces rynkowy.

„Docelowy rynek dla tego urządzenia zdefiniowaliśmy jako kilkadziesiąt rynków eksportowych, w tym odbiorcy OEM, oraz kilkaset laboratoriów w Polsce, zarówno publicznych, jak i prywatnych.” - wyjaśnia Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Premiera w pełni funkcjonalnej wersji analizatora biochemicznego BM 300 dla dystrybutorów zagranicznych miała miejsce w trakcie międzynarodowej wystawy Medica w Niemczech, która odbyła się w listopadzie 2018 r. w Dusseldorfie. Aparat wzbudził duże zainteresowanie, gdyż na tle konkurencji wyróżniał się nowoczesnym designem. Przedstawiciele Spółki odbyli wiele rozmów handlowych, podczas których potencjalnym odbiorcom analizatora BM 300 proponowano go również w systemie OEM, co może przełożyć się na wzrost produkcji i w przyszłości również na korzyści skali – dla analizatorów oraz produkowanych przez Spółkę odczynników.

Analizator biochemiczny BM 300 oferuje wyższą wydajność niż aparat BM 200, a także dysponuje stacją do mycia kuwet. Analizator BM 300 jest systemem zamkniętym, a jego planowany termin wdrożenia do produkcji został przewidziany na 1 kw. 2019 roku.

„Aparaty BM 200 i BM 300 to bardzo „elastyczne” produkty, które mogą znaleźć odbiorców w małych i średnich laboratoriach, a także w tych większych jako backup, ponieważ posiadają wszystkie zalety dużych aparatów m.in. random access, chłodzony pokład odczynnikowy, małe zużycie odczynników oraz opcjonalne zastosowanie modułu ISE. Do głównych zalet naszych nowych urządzeń zaliczamy szeroki panel wykonywanych badań, niskie koszty eksploatacji, możliwość podłączenia do systemu LIS, a także ergonomiczny układ wykorzystujący niewielką powierzchnię roboczą, której w laboratoriach często brakuje.” - dodaje Prezes Urban.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog, Accelerate Diagnostics, Inc. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

źródło: BioMaxima