BIOMAXIMA z planami wypłaty dywidendy

BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, poinformowała o rekomendacji Zarządu w zakresie wypłaty z zysku w 2016 r. w wysokości 0,05 zł na akcję.

Zarząd Spółki zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za 2016 r. w kwocie 0,05 zł na jedną akcję. Rekomendowany dzień dywidendy zostanie wyznaczony na 31.08.2017 r., a jej wypłata ma nastąpić w dniu 18.09.2017 r. BioMaxima S.A. pomimo planowanych dużych nakładów inwestycyjnych związanych z nowymi projektami zamierza kontynuować dotychczasową politykę dywidendową i dzielić się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami. W 2016 r. Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,20 zł na akcję, a w 2015 r. w kwocie 0,10 zł na akcję.

„W przeciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Spółkę czekają duże nakłady inwestycyjne związane z budową oraz wyposażaniem nowych obiektów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie. Jednak nie chcemy robić nagłego zwrotu jeżeli chodzi o politykę dywidendową i zdecydowaliśmy się zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2016 rok. Rekomendowana dywidenda nie jest wysoka, ale świadczy o przewidywalności i stabilności BioMaxima S.A.” - komentuje Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. zakończyła 2016 r. zyskiem netto na poziomie 1.228 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 28.746 tys. zł. Spółka przeprowadziła z sukcesem połączenie z BIOCORP Polska Sp. z o.o., co pozwoliło na umocnienie jej pozycji rynkowej w segmencie mikrobiologii oraz na zwiększenie przychodów z eksportu. BioMaxima S.A. w minionym roku zrealizowała również transakcję nabycia dwóch rumuńskich spółek QIAS MED oraz ISTAR. W 2017 r. połączą się one z należącą do Emitenta spółką Roco Sistem i stworzą nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl., dzięki czemu Spółka będzie mogła wzmacniać swoją pozycję na rynku rumuńskim i osiągać na nim wzrost sprzedaży we wszystkich kategoriach produktowych.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

źródło: BioMaxima