BIOMAXIMA wypracowuje coraz wyższe zyski

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, zanotowała 444 tys. zł zysku netto w 1 kw. 2016 r., a jej przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 5.845 tys. zł. Spółka liczy, że kolejne kwartały będą dla niej równie udane.

Wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w 1 kw. tego roku pokazują stabilny wzrost wobec analogicznego okresu 2015 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły wówczas 5.256 tys. zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 413 tys. zł. Tegoroczny wzrost zysku netto sięgnął blisko 7,5% w ujęciu rdr., a wartość przychodów zwiększyła się o ponad 11%. Wypracowane przez BioMaxima S.A. wyniki finansowe mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby nie 30% spadek realizowanych zamówień dla kontrahenta z Danii. Zarząd Spółki przewiduje jednak, że wartość kontraktów na tym rynku będzie ulegała zwiększeniu w nadchodzących miesiącach. O bardzo dobrej kondycji finansowej Emitenta świadczy również wysoki poziom posiadanej gotówki, który na koniec 1 kw. 2016 r. wynosił ponad 1.570 tys. zł. BioMaxima S.A. znacząco obniżyła także wartość swoich zobowiązań oraz notuje rewelacyjne wskaźniki płynności finansowej.

„Najistotniejszy jest fakt, że Spółka zamknęła pierwszy kwartał zgodnie z założonym na ten rok budżetem. Ostatnie pięć kwartałów pokazuje, że wkroczyliśmy na ścieżkę stabilnego wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz osiąganych zysków. Doprowadziliśmy również do bardzo dobrej sytuacji finansowej pozwalającej nam finansować kolejne inwestycje, które mogą poprawić zarówno nasze przychody, jak i wysokość zysku.” - komentuje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

W styczniu 2016 r. przedstawiciele Spółki uczestniczyli w targach Arab Health w Dubaju, co owocuje obecnie zacieśnianiem współpracy z zagranicznymi kontrahentami. W 1 kw. br. zrealizowane zostały pierwsze zamówienia od nowych dystrybutorów z Palestyny, Ukrainy i Somalii. Z kolei nowy kontrahent z Kazachstanu jest w trakcie rejestracji produktów Emitenta, a dystrybutor z Indii testuje jego analizatory oraz testy. BioMaxima S.A. prowadzi również bardzo zaawansowane rozmowy z nowymi dystrybutorami z Nigerii oraz Pakistanu. Natomiast nowy dystrybutor Spółki z Indonezji przeprowadza obecnie proces rejestracji odczynników biochemicznych produkowanych przez Emitenta. Podejmowane działania na rynkach zagranicznych powinny zdaniem Zarządu BioMaxima S.A. przełożyć się na umacnianie jego pozycji rynkowej oraz wzrost wartości sprzedaży produktów w eksporcie.

„Udział w międzynarodowych wystawach takich jak Medica czy Arab Health jest kosztowny, ale jednak niezbędny, jeżeli chcemy odnosić sukcesy w eksporcie. Bardzo duże nadzieje wiążemy z opracowywanym przez nas własnym analizatorem biochemicznym, który chcielibyśmy zaprezentować na jesiennych targach w Dusseldorfie.” - zauważa Piotr Rubaj, V-ce Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. zwiększyła swoją aktywność w obszarze pozyskiwania środków pochodzących z funduszy unijnych, które zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów. Spółka złożyła już wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Wzór na konkurencję” oraz w ramach działania 1.2 RPO WL „Badania i Rozwój” na opracowanie testów do wykrywania lekooporności. Natomiast w kwietniu br. planowane jest złożenie wniosku w ramach działania 2.1 obejmującego „Centrum Badawczo - Rozwojowe BioMaxima S.A.”. Spółka zamierza również złożyć wniosek o dofinansowanie wsparcia eksportu w ramach PO IR „Go to Brand”. BioMaxima S.A. nadal prowadzi działania w zakresie konsolidacji sektora biotechnologicznego w Polsce oraz w Rumunii i jest w trakcie negocjacji transakcji akwizycji potencjalnych podmiotów, które spełniają jej kryteria inwestycyjne.

„Bardzo liczymy na pomyślne zakończenie procedury weryfikacyjnej naszych wniosków o dofinansowanie. Obejmują one wiele obszarów działalności Spółki począwszy od strategii wzorniczej, poprzez prace badawcze nad nowymi produktami, inwestycję w Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz wsparcie eksportu. Są to projekty strategiczne dla dalszego dynamicznego rozwoju Spółki, która, co bardzo istotne, jest również przygotowana finansowo do ich wdrożenia.” - podsumowuje Prezes Lewczuk.

BioMaxima S.A. zakończyła 2015 r. zyskiem netto w kwocie 1.469 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży sięgających 21.965 tys. zł (dane nieaudytowane). Rok wcześniej zysk netto Spółki wyniósł 455 tys. zł, a jej przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 20.441 tys. zł.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

źródło: BioMaxima