BIOMAXIMA umacnia pozycję rynkową

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, zakończyła pierwsze osiem miesięcy br. przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 14.417 tys. zł. Spółka rozwija sprzedaż na rynku polskim i zagranicznym oraz kontynuuje przyjęty plan konsolidacji sektora biotechnologicznego.

Po pierwszych ośmiu miesiącach 2015 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży Emitenta wynosiła 13.833 tys. zł, więc osiągnięty w tym roku wynik stanowi o ponad 4% wzroście w ujęciu rdr. W sierpniu br. Spółka zanotowała również ponad 12% zwiększenie sprzedaży w działalności eksportowej w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, co jest bardzo dobrym prognostykiem na kolejne miesiące. BioMaxima S.A. otrzymała już pierwsze zamówienia handlowe z rumuńskiej spółki QIAS. Emitent ma zamiar umacniać także swoją pozycję na rynku indonezyjskim, głównie poprzez udział dystrybutora w przetargach publicznych oraz intensyfikację działań skierowanych do laboratoriów prywatnych. W najbliższych miesiącach Zarząd Spółki planuje przeprowadzić ze swoim partnerem handlowym z Indonezji bezpośrednie rozmowy odnośnie wspólnych działań w regionie Azji Południowo-Wschodniej, bowiem dostrzega bardzo duży potencjał rozwoju sprzedaży na tym rynku.

„Nowy dystrybutor z Indonezji zarejestrował na tamtym rynku nasze odczynniki biochemiczne. Dobiega także końca proces rejestracji analizatorów biochemicznych i hematologicznych. Z kolei dystrybutor z Indii kończy proces rejestracji na tym rynku naszych analizatorów i pasków do analizy moczu. Liczymy na szybki wzrost obrotów w tym regionie.” - komentuje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. w dalszym ciągu utrzymuje dodatnią dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży w przeważającej liczbie grup produktowych. Spółka konsekwentnie realizuje również przyjęty plan w zakresie postępowań przetargowych. Po ośmiu miesiącach 2016 r. łączna wartość wygranych postępowań przetargowych przez Emitenta wyniosła 5.879 tys. zł wobec 5.428 tys. zł w analogicznym okresie 2015 r.

W dniu 02.09.2016 r. BioMaxima S.A. podpisała aneks do listu intencyjnego dotyczącego nabycia 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS oraz ISTAR, który wydłuża termin podpisania ostatecznej umowy do dnia 30.10.2016 r.

„Głównie z uwagi na okres wakacyjny byliśmy zmuszeni przesunąć transakcję na rynku rumuńskim. Poza właściwą umową nabycia udziałów doprecyzowujemy z właścicielką tych spółek umowy dodatkowe zabezpieczające jej i nasze interesy. Potrzebna jest również formalna zgoda Rady Nadzorczej na tą transakcję. Aby ją uzyskać, musimy mieć uzgodnione wszystkie dokumenty.” - wyjaśnia Prezes Lewczuk.

Na początku sierpnia br. Spółka zawarła umowę inwestycyjną w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Biocorp Polska Sp. z o.o. jako spółki Przejmowanej na BioMaxima S.A. jako spółkę Przejmującą w zamian za nowe akcje spółki Przejmującej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom spółki Przejmowanej. Zgodnie z przedstawionym planem połączenia udziałowcy Biocorp Polska Sp. z o.o. otrzymają łącznie 690.000 akcji Spółki BioMaxima S.A. Dzięki połączeniu Emitent będzie mógł stworzyć jeszcze bardziej konkurencyjną ofertę rynkową oraz umocni swoją pozycję na rynkach zagranicznych. BioMaxima S.A. zoptymalizuje także politykę zakupową i będzie w stanie zrealizować istotne synergie kosztowe wynikające z fuzji obu podmiotów.

Emitent wypracował w pierwszym półroczu 2016 r. zysk netto na poziomie 641 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 11.930 tys. zł. Spółka wypłaci także swoim Akcjonariuszom dywidendę z zysku wypracowanego w 2015 r. w kwocie 0,20 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypadał na 31 sierpnia 2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 16 września 2016 r. Rok temu BioMaxima S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

źródło: BioMaxima