BIOMAXIMA planuje przejąć dwie spółki z Rumunii

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, podpisała list intencyjny w sprawie nabycia 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach - QIAS MED oraz ISTAR. Planowane akwizycje pozwolą Emitentowi umocnić jego pozycję rynkową w Rumunii.

Cena nabycia udziałów została ustalona na kwotę 160 tys. EUR, a ostateczna umowa ma zostać zawarta do dnia 31.08.2016 r., po uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej BioMaxima S.A. W najbliższym czasie rozpocznie się audyt obu spółek, a po jego zakończeniu podpisana zostanie umowa przedwstępna oraz wpłacona zaliczka, w wysokości 10% ustalonej wartości transakcji. Zwiększenie zysku netto nabywanych spółek w 2016 r. o co najmniej 10% będzie skutkowało wypłatą 25 tys. EUR premii w formie dywidendy, wypłaconej do dnia 28.02.2017 r., dla ich dotychczasowego właściciela. Dodatkowo, obecny właściciel spółek QIAS MED oraz ISTAR zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz ich rozwoju przez okres minimum 5 lat. Spółki QIAS MED oraz ISTAR zajmują się sprzedażą aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów. Ich łączne przychody za 2015 r. wyniosły ok. 770 tys. EUR. W minionym roku osiągnęły one również zysk netto w wysokości ok. 86 tys. EUR. BioMaxima S.A. po finalizacji transakcji nabycia udziałów w QIAS MED oraz ISTAR ma zamiar rozpocząć proces konsolidacji tych spółek oraz własnej spółki Roco Sistem, powołując nowy podmiot - BioMaxima Romania srl.

„Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego zakupu dwóch rumuńskich spółek jest elementem realizacji strategii BioMaxima S.A., polegającej na stworzeniu na rynku rumuńskim silnego podmiotu zdolnego do dynamicznego rozwoju i mogącego z sukcesem konkurować na tym rynku. Co również istotne, podmiot ten będzie miał szanse na pozyskanie dotacji unijnych.” - ocenia Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. wypracowała w 1 kw. 2016 r. 444 tys. zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży sięgających 5.845 tys. zł. Po pięciu miesiącach tego roku łączna wartość przychodów ze sprzedaży Spółki wynosi już 9.539 tys. zł.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

źródło: BioMaxima