BIOMAXIMA otrzymała dofinansowanie i liczy na więcej

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, otrzymała dofinansowanie z PARP-u w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”. Spółka w dalszym ciągu zwiększa wartość przychodów ze sprzedaży i od początku 2016 r. ich wartość wyniosła 9.539 tys. zł.

BioMaxima S.A. otrzymała pozytywną akceptację złożonego wniosku o dofinansowanie z PARP-u w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” na realizację projektu: „Wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego drogą do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa BioMaxima S.A.” Wartość dotacji wynosi ponad 99 tys. zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych całego projektu. Uzyskanie powyższego dofinansowania w I etapie konkursu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie w II etapie, w którym maksymalne dofinansowanie wynosi 3 mln zł (60% kosztów kwalifikowanych). Emitent zamierza przystąpić do drugiego etapu konkursu. Dzięki pozyskanym środkom w pierwszym etapie Spółka opracuje strategię wzorniczą, która będzie zawierała m.in. ocenę poziomu wykorzystywania wzornictwa w Spółce, opis potencjału w zakresie wykorzystywania wzornictwa, opis zidentyfikowanych problemów wzorniczych oraz rekomendacje działań wraz z ich szacunkowym kosztorysem.

„Jest to pierwszy z naszych wniosków o dofinansowanie, który otrzymał pozytywną rekomendację. W kolejce czekają kolejne. Akurat ten wniosek był o tyle istotny, bowiem pozwoli nam ubiegać się o znacznie wyższe środki w etapie drugim. Przyczyni się on do rozwoju własnej oferty w różnych grupach produktowych - nowe aparaty hematologiczne i biochemiczne z unikatową linią wzorniczą oraz własnymi rozwiązaniami technologicznymi; aparaty jonoselektywne ISE; testy i podłoża mikrobiologiczne. Pozwoli on również na udoskonalenie procesów produkcyjnych poprzez wprowadzenie nowych technologii i urządzeń oraz wyposażenia pozwalającego na utworzenie linii montażowej.” - komentuje Henryk Lewczuk Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Zarząd Emitenta podjął Uchwałę o rekomendacji ZWZA Spółki, które odbędzie się w dniu 29.06.2016 r., wypłaty dywidendy z zysku za 2015 r. w wysokości 0,20 zł na jedną akcje, co stanowi dwukrotność wypłaconej dywidendy w roku ubiegłym. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 31.08.2016 r. Natomiast jej wypłata na nastąpić w dniu 16.09.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok. Akcjonariusze mogą otrzymać łącznie 608 tys. zł, co stanowi blisko 42% zysku netto wypracowanego przez BioMaxima S.A. w 2015 r. Spółka zakończyła miniony rok zyskiem netto w kwocie 1.455 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 23.085 tys. zł.

Po pięciu miesiącach ubiegłego roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wynosiły 8.943 tys. zł, a w więc ich tegoroczna wysokość wykazuje blisko 7% wzrost w ujęciu rdr. BioMaxima S.A. regularnie wygrywa postępowania przetargowe, których wartość w okresie styczeń-maj 2016 r. sięgnęła już 3.944 tys. zł wobec 2.881 tys. zł. rok wcześniej. Ponad 37% wzrost w tym segmencie pozwala Zarządowi Spółki z dużym optymizmem spoglądać na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach. Emitent prowadzi także aktywne działania w zakresie rozwoju eksportu i w maju br. otrzymał pierwsze zamówienia od nowych dystrybutorów z Indonezji, Afganistanu, dwóch z Pakistanu, Peru oraz z Niemiec. Współpraca z nowymi dystrybutorami powinna zaowocować dalszym wzrostem sprzedaży na rynkach zagranicznych.

„Dobry poziom sprzedaży w maju jest kontynuacją pozytywnego trendu wzrostu przychodów na niełatwym przecież rynku. Bardzo dobre wyniki w zakresie wygrywanych przetargów tylko umacniają ten trend. Liczymy również na skokowy wzrost eksportu po wprowadzeniu do produkcji własnego analizatora biochemicznego.” - dodaje Piotr Rubaj, V-ce Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. wypracowała w 1 kw. 2016 r. 444 tys. zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży sięgających 5.845 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku zysk netto Emitenta wyniósł 413 tys. zł, a jego przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 5.256 tys. zł.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

źródło: BioMaxima