BIOMAXIMA osiąga dobre wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2016 r.

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, wypracowała 196 tys. zł zysku netto w 2 kw. 2016 r. przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 5.711 tys. zł. Emitent zamierza kontynuować przyjęty plan konsolidacji sektora biotechnologicznego oraz rozwijać sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Spółka po dwóch kwartałach br. zanotowała zysk netto w wysokości 641 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 11.930 tys. zł. W analogicznym okresie 2015 r. zysk netto Emitenta wynosił 733 tys. zł, a wartość przychodów ze sprzedaży sięgnęła 11.107 tys. zł. Nieznaczne obniżenie zysku netto było wynikiem spadku bardzo rentownych zamówień dla kontrahenta z Danii oraz wzrostu wynagrodzeń w związku z dynamicznym rozwojem Działu Handlowego i zatrudnieniem nowych pracowników. Zarząd BioMaxima S.A. przewiduje jednak wyraźny wzrost wypracowanego zysku netto w 4 kw. 2016 r., bowiem w fazie dużego zaawansowania znajduje się kilka istotnych kontraktów sprzedażowych skierowanych poza rynek szpitalny. Emitent realizuje także kolejne zamówienia od nowych dystrybutorów m.in. z Palestyny, Ukrainy, Somalii, Indonezji, Afganistanu, Pakistanu, Peru i Niemiec oraz prowadzi rozmowy z nowymi partnerami handlowymi, z którymi planowane jest nawiązanie relacji biznesowych.

„Pierwsze półrocze ubiegłego roku było nastawione na duże oszczędności kosztowe, natomiast aby Spółka się rozwijała należy inwestować, również w pracowników, stąd wyższe koszty wynagrodzeń.” - mówi Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Spółka kontynuuje proces konsolidacji sektora biotechnologicznego, czego potwierdzeniem jest podpisany w czerwcu 2016 r. list intencyjny w sprawie nabycia 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach - QIAS MED oraz ISTAR, zajmujących się sprzedażą aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów. Wartość planowanej transakcji ma sięgnąć 160 tys. EUR. W lipcu br. przeprowadzany był audyt obu podmiotów. BioMaxima S.A. po pozytywnej finalizacji transakcji przejęcia ma zamiar rozpocząć proces konsolidacji tych spółek oraz własnej spółki Roco Sistem i powołać nowy podmiot - BioMaxima Romania srl. Dzięki temu Emitent będzie mógł efektywnie umacniać swoją pozycję rynkową w Rumunii.

BioMaxima S.A. pozostaje nadal aktywna w zakresie dotacji unijnych, a złożony przez nią wniosek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 „Wsparcie Inwestycji w Infrastrukturę B+R Przedsiębiorstw” przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Łączna kwota kosztów kwalifikowanych w tym projekcie wynosi 3.840 tys. zł, a kwota ewentualnej dotacji sięga 2.294 tys. zł. Spółka otrzymała również dofinansowanie w wysokości ponad 99 tys. zł z PARP-u w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” na realizację projektu: Wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego drogą do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa BioMaxima S.A. Uzyskanie dotacji w pierwszym etapie konkursu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie w drugim etapie, w którym maksymalne dofinansowanie wynosi do 3 mln zł (65% kosztów kwalifikowanych). Emitent po przeprowadzeniu audytu wzorniczego planuje przystąpić do drugiego etapu konkursu na jesieni 2016 r. Realizacja tego projektu będzie miała olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki.

„W tym tygodniu powinniśmy otrzymać raport biegłego rewidenta z badania obu spółek rumuńskich, który będzie obejmował ubiegły rok i pierwsze półrocze 2016 r. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym postaramy się sfinalizować transakcję do końca sierpnia. Zakup tych spółek pozwoli również zwiększyć sprzedaż BioMaxima na rynku rumuńskim. Ewentualne dofinansowanie w II etapie pozwoli nam poprawić konkurencyjność wyrobów Spółki i zainwestować w nowoczesny sprzęt produkcyjny. Liczymy również na ewentualną dotację dla Centrum Badawczo-Rozwojowego BioMaxima, gdzie nasz wniosek przeszedł już ocenę formalną. Czekamy na stanowisko w zakresie naszego wniosku dotyczącego opracowania testów do oznaczania lekooporności. Składamy także wniosek w działaniu Go To Brand na wsparcie eksportu. Są to wszystko działania służące dynamicznemu rozwojowi Spółki w krótszej oraz dłuższej perspektywie czasowej.” - podsumowuje Prezes Lewczuk.

BioMaxima S.A. wypłaci swoim Akcjonariuszom dywidendę z zysku wypracowanego w 2015 r. w kwocie 0,20 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 31 sierpnia 2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 16 września 2016 r. Akcjonariusze BioMaxima S.A. otrzymają łącznie 608 tys. zł, czyli blisko 42% zysku netto wypracowanego w 2015 r. Rok temu Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

źródło: BioMaxima